Caatje aan de Lek

We zoeken een enthousiaste voorzitter die zich samen met ons wil inzetten om de doelstellingen van de Stichting te realiseren. Een voorzitter die affiniteit heeft met het op duurzame wijze beheren van cultureel erfgoed, het faciliteren en organiseren van culturele publieksactiviteiten, het werven en aansturen van vrijwilligers en/of het besturen van een Stichting. Naast visie en beleid, verwachten we van de voorzitter dat deze het boegbeeld is van de Stichting, werkt aan fondswerving, activiteiten kan aantrekken en ontwikkelen, vertrouwd is met een politiek-bestuurlijke omgeving en goed kan omgaan met de begeleiding van vrijwilligers.

Wij zoeken een voorzitter met:

  • bestuurlijke ervaring en leidinggevende kwaliteiten,
  • goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht
  • samenbindend leiderschap (kan doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand brengen met oog voor ieders kwaliteiten),
  • een goed netwerk (lokaal/regionaal), of in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen,
  • bereidheid om een actieve rol te spelen in de dagelijkse gang van zaken op het Fort, in de contacten met de gemeente en met onze huurders.

Lees hier meer informatie