Brainstorm Waterrecreatie Rivierenland

Rivierenland en waterrecreatie zijn één. Het water speelt een prominente rol in alles wat met Rivierenland te maken heeft. De rivieren bepalen het landschap, hebben door de jaren heen het aanbod bepaalt in de vrijetijdssector en zijn voor recreanten een belangrijke trekpleister. Er zijn talrijke activiteiten en initiatieven, kijk alleen maar naar het actuele programma rondom Waalweelde.

Maar pakken we alle kansen op die het water ons biedt? Dat was de centrale vraag tijdens de brainstormsessie waterrecreatie op 29 juni 2015, georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Gedurende de middag gingen diverse betrokkenen met elkaar in gesprek om kennis en ideeën met elkaar te delen rondom de versterking en profilering van dit belangrijke thema. Ondernemers en organisaties spraken over kansen rondom toeristisch aanbod, evenementen en activiteiten op/in/langs de rivieren, jachthavens en recreatiegebieden. Tijdens het voorstelrondje werd al duidelijk dat er al diverse initiatieven in relatie tot het water worden ondernomen, maar dat er nog te weinig sprake is van verbinding van de initiatieven (zie tevens het artikel op Pretwerk.nl over de bijeenkomst).

Tijdens de bijeenkomst passeerde net een  riviercruise

Tijdens de bijeenkomst passeerde net een riviercruise

Vervolgens werd gesproken over de gezamenlijke kansen m.b.t. het creëren van gericht aanbod, (product)ontwikkeling en gezamenlijke vermarkting van het aanbod.

Enkele zaken die werden genoemd:

  • Ontwikkeling van recreatieve routes met een combinatie van fietsen/wandelen/varen.
  • Het aanbieden van routes met bagageservice.
  • Samenwerking in arrangementen met toeristisch bedrijfsleven (combi route/verblijf).
  • Aanhaken bij evenementen met het thema water-/oeverrecreatie, zoals Ri4daagse, Tiel Maritiem, Beeld van Oranje Linten en diverse georganiseerde struintochten.
  • Online ontsluiting van het aanbod via website/app
  • Aanbod richten op het type rivier; zo kent de Linge (toervaart, kanoën) hele andere mogelijkheden dat de Waal (riviercruises).
  • Stimuleren aanleg van meer steigers t.b.v. vaarroutes en combinatie met landarrangementen.

Conclusie is dat er volop kansen liggen voor de verdere ontwikkeling van Rivierenland als watersportgebied, maar dat hiervoor een nauwere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) heeft een belangrijke rol in het verbinden  & ontsluiten van het aanbod. N.B. Hiervoor wordt momenteel reeds een uitgebreide  inventarisatie uitgevoerd t.b.v. de (door)ontwikkeling van o.a. routes en arrangementen, ter voorbereiding van een marketingcampagne waterrecreatie in 2016.

Deelnemers

Stichting Beeld van Oranje Linten, Onze Waal, De Roskam, ‘t VeerHuys Beusichem, Rivier Actief, River Lounge, Gemeenteraad Zaltbommel, Waterportverbond, ANWB, Eco Recreatie, Pretwerk.nl, VVD Culemborg, Water als Geld, Blomvision, TRIP Zaltbommel, Kano en duiksport Zaltbommel, St. Jachthaven en Camping de Helling, Waterschap Rivierenland, Tiel Maritiem, Maxd’Oro, G. van der Ven BV, B&B Dijkzicht, HollandDelta, Sloepverhuur Linge, Sloepverhuur en B&B ‘t Oude Veerhuis, gemeente Geldermalsen, gemeente Zaltbommel, Ri4daagse, Stichting de Maasveren.