Berichten

Varen op de Waal gaat hard. Al honderden mensen zijn de afgelopen weken overgezet/rondgevaren door het prachtige rivierengebied. En de bezoekers zijn allemaal razend enthousiast!

Misschien heb je het al een keer voorbij zien komen, misschien ook niet, maar op de gloednieuwe website van Varen op de Waal (elke dag ruim 100 unieke bezoekers vanuit het hele land) kun je als ondernemer mee participeren op dit schitterende project.

Hoe?
Ga naar de website www.varenopdewaal.nl en klik op ‘Event plaatsen’. Je vult je gegevens in en kunt daarna meteen beginnen met het aanmaken van een evenement of actie. Heel eenvoudig!

Behalve sterker kan de Waaldijk in Rivierenland ook een stuk leuker gemaakt worden voor recreanten, stelt de ANWB in een maandag gepresenteerd rapport. Een nieuwe weginrichting kan de dijk bovendien een stuk veiliger maken.

Meer bankjes om over de rivier uit te kijken, fietspaden door de uiterwaard, bloemrijke taluds, pleisterplaatsen aan de rivier, een extra pontje en recreatiehaven, een brug, fruitstalletjes, rustpunten met horeca: de kaart in het rapport Gastvrije Waaldijk is bezaaid met mogelijkheden om recreatie op de dijk te bevorderen.

Veiliger

Volgens de wielrijdersbond wordt de dijk zonder belijning een stuk veiliger. In het voorstel bestaat de weg uit een linker- en een rechterbaan met in het midden een geribbelde strook. Zo kunnen twee fietsers goed naast elkaar fietsen.

Automobilisten die inhalen gaan niet op de ribbels rijden maar helemaal naar de linkerbaan, waardoor zij niet in het gedrang komen. Daarbij moet het wegontwerp inspelen op elementen die al bij de dijk aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een versmalling waar een bankje is of bomen om een dijkopgang te markeren.

Lees verder op Gelderlander.nl

Rivierenland en waterrecreatie zijn één. Het water speelt een prominente rol in alles wat met Rivierenland te maken heeft. De rivieren bepalen het landschap, hebben door de jaren heen het aanbod bepaalt in de vrijetijdssector en zijn voor recreanten een belangrijke trekpleister. Er zijn talrijke activiteiten en initiatieven, kijk alleen maar naar het actuele programma rondom Waalweelde.

Maar pakken we alle kansen op die het water ons biedt? Dat was de centrale vraag tijdens de brainstormsessie waterrecreatie op 29 juni 2015, georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Gedurende de middag gingen diverse betrokkenen met elkaar in gesprek om kennis en ideeën met elkaar te delen rondom de versterking en profilering van dit belangrijke thema. Ondernemers en organisaties spraken over kansen rondom toeristisch aanbod, evenementen en activiteiten op/in/langs de rivieren, jachthavens en recreatiegebieden. Tijdens het voorstelrondje werd al duidelijk dat er al diverse initiatieven in relatie tot het water worden ondernomen, maar dat er nog te weinig sprake is van verbinding van de initiatieven (zie tevens het artikel op Pretwerk.nl over de bijeenkomst).

Tijdens de bijeenkomst passeerde net een  riviercruise

Tijdens de bijeenkomst passeerde net een riviercruise

Vervolgens werd gesproken over de gezamenlijke kansen m.b.t. het creëren van gericht aanbod, (product)ontwikkeling en gezamenlijke vermarkting van het aanbod.

Enkele zaken die werden genoemd:

  • Ontwikkeling van recreatieve routes met een combinatie van fietsen/wandelen/varen.
  • Het aanbieden van routes met bagageservice.
  • Samenwerking in arrangementen met toeristisch bedrijfsleven (combi route/verblijf).
  • Aanhaken bij evenementen met het thema water-/oeverrecreatie, zoals Ri4daagse, Tiel Maritiem, Beeld van Oranje Linten en diverse georganiseerde struintochten.
  • Online ontsluiting van het aanbod via website/app
  • Aanbod richten op het type rivier; zo kent de Linge (toervaart, kanoën) hele andere mogelijkheden dat de Waal (riviercruises).
  • Stimuleren aanleg van meer steigers t.b.v. vaarroutes en combinatie met landarrangementen.

Conclusie is dat er volop kansen liggen voor de verdere ontwikkeling van Rivierenland als watersportgebied, maar dat hiervoor een nauwere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) heeft een belangrijke rol in het verbinden  & ontsluiten van het aanbod. N.B. Hiervoor wordt momenteel reeds een uitgebreide  inventarisatie uitgevoerd t.b.v. de (door)ontwikkeling van o.a. routes en arrangementen, ter voorbereiding van een marketingcampagne waterrecreatie in 2016.

Deelnemers

Stichting Beeld van Oranje Linten, Onze Waal, De Roskam, ‘t VeerHuys Beusichem, Rivier Actief, River Lounge, Gemeenteraad Zaltbommel, Waterportverbond, ANWB, Eco Recreatie, Pretwerk.nl, VVD Culemborg, Water als Geld, Blomvision, TRIP Zaltbommel, Kano en duiksport Zaltbommel, St. Jachthaven en Camping de Helling, Waterschap Rivierenland, Tiel Maritiem, Maxd’Oro, G. van der Ven BV, B&B Dijkzicht, HollandDelta, Sloepverhuur Linge, Sloepverhuur en B&B ‘t Oude Veerhuis, gemeente Geldermalsen, gemeente Zaltbommel, Ri4daagse, Stichting de Maasveren.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Rivierenland en waterrecreatie zijn één. Het water speelt een prominente rol in alles wat met Rivierenland te maken heeft. De rivieren bepalen het landschap, hebben door de jaren heen het aanbod bepaalt in de vrijetijdssector en zijn voor recreanten een belangrijke trekpleister. Er zijn talrijke activiteiten en initiatieven, kijk alleen maar naar het actuele programma rondom Waalweelde.

Maar pakken we alle kansen op die het water ons biedt?

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland wil met betrokkenen rondom waterrecreatie in Rivierenland kennis en ideeën uitwisselen over de versterking en profilering van dit belangrijke thema. Graag gaan we in gesprek met ondernemers en organisaties over kansen rondom toeristisch aanbod, evenementen en activiteiten op/in/langs de rivieren, jachthavens en recreatiegebieden.

De brainstormsessie waterrecreatie vindt plaats op maandag 29 juni van 14.00 – 16.00 uur bij Brasserie De Roskam, Hurwenen.[/vc_column_text][vc_column_text]Eventbrite - Brainstormsessie Waterrecreatie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]