Berichten

Regio FruitDelta Rivierenland heeft een rijke cultuurhistorie. Dit oefent een grote aantrekkingskracht uit op toeristen en dagjesmensen. En er is nog volop ruimte voor ontwikkeling! Dit biedt grote kansen voor ondernemers.

Zij kunnen steun ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland als zij goede ideeën hebben. Op 19 juni wordt er een netwerkbijeenkomst Cultuur georganiseerd. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten, inspireren en het aanjagen van RIF-initiatieven. Kom ook en ontdek welke kansen voor het grijpen liggen!

Klik hier om je aan te melden.

Dertien zeer diverse initiatieven krijgen in totaal een bijdrage van 150.000 euro uit het nieuwe investeringsfonds van de Regio Rivierenland. Dit fonds is voor projecten op het gebied van logistiek, agribusiness en toerisme.

De regio maakt onderscheid tussen projecten die direct uitgevoerd kunnen worden, en studies naar de haalbaarheid van plannen. In die eerste categorie zijn er nu drie aanvragen gehonoreerd: een knooppunt voor gekoelde containers met agrarische producten, een webapplicatie voor marktinformatie over fruithandel en een lokaal samenwerkingsverband om plasticverspilling tegen te gaan.

Lees het volledige artikel op Gelderlander.nl

Het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland heeft drie nieuwe leden benoemd: twee voor het AB en één voor het Dagelijks Bestuur (DB).

Lees meer

De eerste Nationale Kersenparty, gehouden op 23 juni jl. in de St. Maartenskerk in Tiel, werd door de aanwezige gasten gewaardeerd. Op het evenement waren 289 gasten aanwezig, die middels een enquête feedback hebben gegeven op het evenement. Lees meer

Het Speerpuntberaad Recreatie & Toerisme van Regio Rivierenland nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Water op de kaart in regio Rivierenland’ op 11 april 2017. Op deze bijeenkomst willen wij met u verkennen hoe wij samen de plassen en rivieren in onze mooie regio meer bekendheid kunnen geven bij toeristen. Tijdens deze middag zijn de ondernemers aan zet!

Meer bekendheid voor onze plassen en rivieren

Aanleiding netwerkbijeenkomst
Uit persoonlijke gesprekken van speerpuntvoorzitter Jan de Boer met grotere ondernemers en partijen bleek dat zij behoefte hebben aan verbindende regionale bijeenkomsten rondom een thema. Door samen te verkennen hoe wij het water in de regio meer bekendheid kunnen geven, werken we concreet aan het realiseren van onze regionale ambities: het creëren van meer toeristisch aanbod en daardoor meer omzet. Ook willen wij positief stilstaan bij de vrijwillige inzet van partijen.

Wat is het doel?

Samen tot actie komen om het water beter vindbaar te maken voor toeristen
Bouwen aan het regionale recreatie- en toerismenetwerk: elkaar en elkaars werkzaamheden leren kennen
Opstap naar het leggen van verbindingen en nagaan wie welke activiteiten wil/gaat ontplooien
Wie zullen er zijn?

 • ondernemers
 • ondernemersverenigingen/-platforms
 • uitvoeringsorganisaties
 • brancheorganisaties
 • overige betrokkenen (o.a. overheden)
 • bestuurders

De bijeenkomst vindt plaats op ‘De Sluizer’ van Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b in Appeltern

Globaal programma:
12.30 uur – gezamenlijke lunch
13.00 uur – welkom door speerpuntvoorzitter Jan de Boer
13.10 uur – inspiratielezing Eric van Nuland van bureau Van Nuland en Partners
13.30 uur – pitches van diverse initiatiefnemers
14.00 uur – in gesprek met elkaar
14.30 uur – terugkoppeling
15.00 uur – einde en napraten

Meld u aan!
Voor een goede organisatie verzoeken we u vriendelijk om zich vóór 4 april aan te melden via aanmelding@regiorivierenland.nl.

‘Kom met ideeën voor meer recreatie langs de Waaldijk.’ Dat is de oproep van de ANWB, die het initiatief heeft genomen om met Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en zes gemeenten langs de rivier het toerisme te versterken. In dit gebied doen Tiel, Neder-Betuwe en Neerijnen mee.

Nu er toch gewerkt wordt aan de dijken vanwege de dijkversterking, is dat een mooie gelegenheid het gebied gelijk aantrekkelijker te maken voor recreanten. Dat kan groot zijn, een park, maar ook klein, bijvoorbeeld een kijkhut om vogels te spotten.

Iedereen die goede ideeën heeft kan die inleveren bij de ANWB of Regio Rivierenland, tot 31 maart via de mail: rgremmen@anwb.nl of wintjes@regiorivierenland.nl. De bedoeling is dat de plannen rond de zomer bekeken zijn.

Bron: Gelderlander editie Rivierenland – 14-03-2017

Innovatieve projecten kunnen maximaal 200.000 euro subsidie krijgen uit het nieuwe investeringsfonds van alle tien gemeenten in de Regio Rivierenland. Het is dan wel een voorwaarde dat andere partijen er minstens 1,3 miljoen euro in steken. Het investeringsfonds wil namelijk maar maximaal 15 procent bijdragen in projecten. Dit om erop te kunnen vertrouwen dat meer mensen brood zien in de innovatie.

Alle gemeenten hebben dit jaar 3 euro per inwoner beschikbaar gesteld, zodat er bijna 750.000 euro in de kas zit.

Met het regionale investeringsfonds, het eerste in de provincie Gelderland, gaat Rivierenland proberen de economie te stimuleren. De innovatieve projecten moeten passen binnen de drie speerpunten van FruitDelta Rivierenland: logistiek, agribusiness en toerisme. “En we hopen nog altijd dat de provincie dit initiatief ondersteunt omdat het een voorbeeld is voor andere regio’s”, zegt burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal.

Lees het volledige artikel in de Gelderlander van 20-02-2017, editie Rivierenland.

Het is zover: tijdens een openbare kick-off-bijeenkomst wordt de nieuwe vorm van samenwerken in de regio Rivierenland gelanceerd.

O’s werken samen binnen FruitDelta Rivierenland
Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland gaan overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich inzetten voor opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in onze regio een boost gaan geven. Een eigen Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren.

Een nieuw tijdperk van regionale samenwerking

Op 27 maart begint een nieuw tijdperk van regionale samenwerking; dan richten wij het Regionaal Investeringsfonds en Economic Board op. Beide staan symbool voor een (noodzakelijke) nieuwe aanpak en werkwijze van samenwerking tussen de 5 O’s.

Programma
Deze kick-off van FruitDelta Rivierenland wordt op maandag 27 maart van 17.00 – 19.00 uur gehouden in De Pluk in Geldermalsen (route) en is openbaar. Aansluitend is er voor de tien gemeenteraden van onze regio om 19.30 uur een regionale raadsbijeenkomst.

Op het programma van de kick-off staan onder andere:

 • Lancering Regionaal Investeringsfonds
 • Introductie Economic Board
 • Lancering website FruitDelta Rivierenland
 • Kennismaking met producten uit FruitDelta Rivierenland
 • Informatiemarkt
 • Een flexibele verrassing

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland: hoe zit dat precies?

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door fruit, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en prettig woonklimaat. In de naam staat Fruit in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. Delta staat voor het unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.

Andere partners zijn onder andere Greenport GelderlandLogistic Hotspot Rivierenland (LHR), Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

De tonnen die Regio Rivierenland dit jaar gaat investeren in de sectoren agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme, moeten vooral ten goede komen aan het midden- en kleinbedrijf in de eigen regio. Dat staat in de belangrijkste regels voor het regionale investeringsfonds waaraan de Regio momenteel de laatste hand legt.

Alle tien gemeenten hebben besloten mee te doen aan dit fonds. Ze trekken er per jaar 3 euro per inwoner voor uit. Bij elkaar is er daarmee zo’n 750.000 euro beschikbaar.

Extra steuntje
De subsidie is bedoeld als extra steuntje in de rug, waar andere financiering niet meer mogelijk is. In concrete uitvoeringsprojecten is dat maximaal 15 procent van de totale kosten, bij de onderzoeken maximaal 50 procent.

Lees het hele artikel op Gelderlander.nl

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland gaat in samenwerking met Uit®waarde een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het concept Fruitrijk met als doel om investeerders in de recreatie- en toerismesector naar de regio te trekken. Hiervoor heeft de Regio Rivierenland officieel een ‘go’ gegeven. 

Het concept Fruitrijk staat voor het idee om een dagattractie en belevingscentrum rondom het thema fruit te ontwikkelen in de regio Rivierenland. Dit idee kan de regio een economische impuls geven, zo is de verwachting. Het initiatief past binnen de ambities van het Regionale Ambitiedocument, in het bijzonder binnen het speerpunt Recreatie en Toerisme en de uitvoeringsopgave om het toeristisch aanbod te versterken.

Dit najaar wordt er gestart met het haalbaarheidsonderzoek, en naar verwachting worden de resultaten in het voorjaar van 2017 gepresenteerd.