Berichten

Opnieuw flinke plussen te zien in onderzoek naar bezoekers en bestedingen

Toerisme en recreatie in Rivierenland is explosief gegroeid. Het meest opvallende is opnieuw de forse groei in de verblijfssector waar het aantal overnachtingen een stijging laat zien van maar liefst 64%. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland voerde de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland op verzoek van Regio Fruitdelta Rivierenland uit over peiljaar 2018, aangesloten op de periode van het regionale ambitieplan.

“De groei in het aantal overnachtingen heeft alles te maken met de ontwikkeling van het aanbod.”, legt directeur Richard de Bruin van RBT Rivierenland uit. In het voorgaande onderzoek (2016) was er ook al een forse stijging te zien van circa 19%, gerelateerd aan een stijging van de bezettingsgraden. “Deze 64% komt voort uit een stapeling van zowel een hogere bezetting als nieuw aanbod. Het laat zien dat aanbodontwikkeling een directe boost geeft. Én er is nog ruimte voor meer ontwikkeling, zowel in dag- als verblijfsrecreatie.”

Op alle vlakken is er winst geboekt. Ook de dagrecreatieve sector laat groei zien: 13% in het aantal bezoekers en maar liefst 18% in de bestedingen. Dat betekent dat ook de bestedingen per activiteit zijn toegenomen.

Bedrijfsleven verwacht verdere groei

RBT Rivierenland heeft alle bedrijven tijdens het onderzoek ook gevraagd naar hun gevoel over het jaar 2019 en inschatting van het jaar 2020. Van de ondervraagde logiesbedrijven verwacht 57% dat 2019 een beter jaar was dan 2018. Bij de dagrecreatie ligt dat percentage op 41%. Van alle ondervraagden bedrijven geeft ongeveer de helft aan dat 2020 vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar. Ten tijde van het onderzoek speelde de actualiteit van het COVID-19 virus nog niet. Het is nog afwachten welke impact dat zal krijgen op de vrijetijdssector.

Verdubbeling bij land- en streekwinkels

Een interessant nieuw onderdeel in het onderzoek heeft betrekking op bezoek aan land- en streekwinkels, waarvoor als aparte categorie een eerste meting is opgestart. Van de streekwinkels die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft 62% aan méér bezoekers te hebben gehad dan in 2016. Bij de bedrijven waar sprake is van groei is het aantal bezoekers zelfs ruim verdubbeld in twee jaar tijd.

“We hebben dit onderdeel toegevoegd omdat het streekproduct een steeds grotere waarde krijgt binnen toerisme en recreatie in Rivierenland, aldus Richard de Bruin. “Vorig jaar zijn we in samenwerking met Stichting Platteland Rivierenland al gestart met het streekproductenmerk Betuws Best, om zo de ambachtelijke producten van eigen bodem op een krachtige manier te presenteren. In 2020 gaan we daarmee verder en bekijken we ook de mogelijkheden voor de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.”

Regio Fruitdelta Rivierenland heeft, voor de sector toerisme en recreatie, de ambitie gesteld om een groei van 5% te realiseren. Het onderzoek laat zien dat deze ambitie ruimschoots wordt behaald. Binnen enkele weken is de volledige rapportage te vinden op www.rivierenland.biz. Daar is ook informatie te vinden over andere producten, zoals het streekproductenmerk Betuws Best.

In de media

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland doet onderzoek naar de bezoekersaantallen, overnachtingen en bestedingen in de vrijetijdseconomie in Rivierenland. Hiervoor wordt de Monitor Vrijetijdseconomie uitgevoerd.

In 10 regiogemeenten is, op basis van cijfers over 2014, onderzoek gedaan naar bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector. De monitor is eerder uitgevoerd in  2011. Door resultaten te vergelijken krijgen we tevens inzicht in de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in afgelopen jaren.

Bekijk in onderstaande animatie de voornaamste resultaten uit het onderzoek, welke conclusies hieraan te verbinden zijn en welke kansen er voor Rivierenland zijn.

Meer weten over de resultaten uit de Monitor Vrijetijdseconomie 2014? Lees hier de volledige samenvatting.

Wie is jouw beste klant? Welk boekingsgedrag heeft jouw doelgroep? Wat zijn de populairste logiesvormen? En wat zijn de meest geliefde activiteiten van de doelgroep die Rivierenland bezoekt? Allemaal vragen die we willen beantwoorden door middel van een uitgebreide doelgroepen analyse.

Maar om een goed antwoord te kunnen geven, hebben we de hulp nodig van zoveel mogelijk toeristisch recreatieve bedrijven in Rivierenland. Om een goed profiel op te bouwen, willen we namelijk iets weten over de huidige bezoeker. Die analyse kunnen we maken met behulp van postcodes.

Wat hebben we nodig?
In het onderzoek onderscheiden we een aantal deelsectoren. Per deelsector hebben we een groot aantal postcodes nodig van huidige bezoekers. Deze data wordt via een onderzoeksbureau geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare gegevens over onze doelgroepen.

Deelsectoren:

  • Hotels
  • Jachthaven
  • Campings
  • B&B’s 
  • Bungalows/Vakantiehuizen 
  • Musea
  • Attracties/bezienswaardigheden
  • Fietsen

Schaadt dit de privacy van mijn gasten?
Nee. We beschikken straks alleen over postcodes (vb.1234 AB) zonder huisnummer. De gegevens worden alleen voor analysedoeleinden ingezet. Aan de hand van de bestanden wordt niemand benaderd. Na het onderzoek vervallen de bestanden.

Ik wil meewerken, wat kan ik doen?
Per deelsector ontvangen we graag een lijst van postcodes van jouw gasten uit seizoen 2014 en/of 2015. Stuur de lijst voor 28 september naar jeroen@rivierenland.biz. Uiteraard word je op de hoogte gehouden over de resultaten van het onderzoek.

De doelgroepanalyse is een onderdeel van de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland, uitgevoerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland in opdracht van Regio Rivierenland. Hiervoor wordt tevens medewerking gevraagd in de vorm van een enquête begin september om inzicht te krijgen in de economische betekenis van de vrijetijdssector in Rivierenland.

Doe mee, want meten is weten!

Portfolio Items