Berichten

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland gaat in samenwerking met Uit®waarde een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het concept Fruitrijk met als doel om investeerders in de recreatie- en toerismesector naar de regio te trekken. Hiervoor heeft de Regio Rivierenland officieel een ‘go’ gegeven. 

Het concept Fruitrijk staat voor het idee om een dagattractie en belevingscentrum rondom het thema fruit te ontwikkelen in de regio Rivierenland. Dit idee kan de regio een economische impuls geven, zo is de verwachting. Het initiatief past binnen de ambities van het Regionale Ambitiedocument, in het bijzonder binnen het speerpunt Recreatie en Toerisme en de uitvoeringsopgave om het toeristisch aanbod te versterken.

Dit najaar wordt er gestart met het haalbaarheidsonderzoek, en naar verwachting worden de resultaten in het voorjaar van 2017 gepresenteerd.

Portfolio Items