Berichten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De provincie Gelderland moet de regie nemen bij het ontwikkelen van recreatieve routenetwerken in heel de provincie. De positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie staat onder druk en alleen met een op kwaliteit en continuïteit gerichte totaalaanpak kan Gelderland haar positie handhaven of zelfs uitbouwen. Dat schrijven dertien (toeristische) organisaties in het Gelders Manifest Recreatieve Routenetwerken. Zij spelen hiermee nadrukkelijk in op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart aanstaande.

Volgens de schrijvers van het manifest wankelt de positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie. Het gros van alle recreatieve routes in Gelderland is van te lage kwaliteit en/of het beheer is niet (goed) geregeld. Ook zijn er nog ‘witte vlekken’, gebieden die slecht ontsloten zijn. Mede door gebrek aan kwaliteit en continuïteit van routes, ontwikkelen plattelandsondernemers veel te weinig arrangementen en blijft de economische benutting fors achter bij wat mogelijk is.

Routes op niveau
De initiatiefnemers stellen dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar beleefbare en tegelijkertijd betrouwbare routeproducten. Maar daarvoor is het op een gewenste niveau brengen en houden van kwaliteit, routebeheer, onderhoud van paden (veilig en begaanbaar), alsmede promotie en marketing van recreatieve routeproducten en routenetwerken essentieel. Dat is volgens de initiatiefnemers een gedeeld belang en moet duurzaam worden geregeld en continu afgestemd worden op de toenemende en veranderende vraag.

Provincie moet regie nemen en samenwerking organiseren
De ondertekenaars van het manifest vragen aan de provincie om in de periode 2016-2020 jaarlijks één miljoen euro in recreatieve routenetwerken te investeren. In 2015 moet daarvoor samen met de markt een sterke businesscase worden ontwikkeld. “Het gaat hierbij om maatschappelijk, economische en financieel profijt. We doen een beroep op de provincie om te participeren in deze businesscase en om ook anderen daartoe te committeren.” Van de provincie wordt verder verwacht dat ze de regie nemen en samenwerking organiseren gericht op vier accenten:

  • Goede basisinfrastructuur: Zonder paden, geen routes! Daarom is het belangrijk dat er een samenhangend, voldoende verdicht netwerk van aantrekkelijke, veilige paden, pontovergangen, bruggen en (vaar)wegen is.
  • Integrale duurzame aanpak: Veel partijen houden zich in Gelderland bezig met het bedenken en (laten) aanleggen van nieuwe routes. Het is van belang om met alle betrokkenen afstemming te zoeken voor een integrale, duurzame aanpak.
  • Doorontwikkeling van bestaande netwerken: Bestaande netwerken en thematische routes zijn nooit af. Er is continu aandacht nodig om het product concurrentievaardig te houden. Het gaat hier niet dus niet alleen om goed regulier onderhoud, maar ook om het bij de tijd houden en het versterken.
  • Aanleg van nieuwe routenetwerken: Gelderland kent een provincie dekkend fietsroutenetwerk op basis van knooppunten, gecombineerd met een interprovinciaal netwerk van lange afstand routes (LAW/LF, deels internationaal).Ontwikkeling kan zich dus enerzijds focussen op het vervolmaken van bestaande netwerken (zoals Klompenpaden), inclusief benodigde voorzieningen. Anderzijds is er ruimte voor aanvullende en vernieuwende concepten en thema’s (denk aan Nationale Parken en Landschappen en aan de rivieren).

De ondertekenaars van het manifest zien dat onderhoud en beheer nog steeds geen standaard onderdeel is bij veel routes. De bezuinigingen en de decentralisatie leiden tot een zoektocht naar alternatieve geldstromen door tal van partijen. Zij vragen de provincie deze zoektocht te stimuleren en faciliteren met speciale aandacht voor de volgende accenten.

  • Organisatie van Beheer en Onderhoud
  • Fysieke én digitale kwaliteitsborging

Samen routes promoten
De initiatiefnemers constateren verder een enorme versnippering van de informatievoorziening rond routenetwerken.”Voor een consument zijn de vele aanbieders en mogelijkheden niet te overzien. Dit is vaak een gevolg van de versnippering van het beheer en de promotie van de routes door verschillende partijen. Dit geldt voor heel Nederland en met een beter georganiseerde informatievoorziening kan Gelderland een concurrentievoordeel behalen.” Daarom is het van belang om de informatievoorziening en promotie te bundelen en gegevens rond Gelderse routes centraal per regio te gaan beheren. Door sterke trekkers zoals bijvoorbeeld de bloesemroute naar voren te schuiven profiteert uiteindelijk de hele provincie. De ondertekenaars zien ook dat succesvolle routes door ondernemers worden gedragen die zich ermee verbinden. Ondernemers moeten zich meer bewust worden van de trekkende werking en kansen die routes bieden. Als ook zij de nabij gelegen routes promoten, zal bovendien de communicatiekracht verveelvoudigen.

Tot slot willen de ondertekenaars aandacht voor een goed systeem voor gebruik- , waardering- en effectmeting van de Gelderse routenetwerken, en de landelijke routenetwerken waar Gelderland onderdeel van uit maakt,

De ondertekenaars
Het Gelders Manifest Recreatieve Routenetwerken is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt ondersteund door Routebureau Achterhoek, Routebureau Uiterwaarde, Stichting Achterhoek Toerisme, Regiogemeenten Rivierenland, Marketing Veluwe, RECRON, Landelijk Fietsplatform, Wandelnet, Waterrecreatie Nederland, ANWB en HISWA.

Download het manifest via het GeldersRoutePlatform.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#ffffff”][/vc_column][/vc_row]