Berichten

De in 2014 uitgevoerde monitor vrijetijdseconomie Rivierenland laat zien dat de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme in Rivierenland achterblijft, doordat het aanbod van een grootschalige, jaarrond te bezoeken dagattractie te beperkt is. Naar aanleiding van de monitor is het initiatief genomen om een ontwikkeling op gang te brengen op basis van de kernwaarde fruit, passend bij de aard van de regio, bekend als ‘Fruitrijk’.

Haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

Om te onderzoeken wat er nodig is om Fruitrijk te realiseren  is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk werd geïnitieerd en uitgevoerd door RBT Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, en in samenwerking met Brederode Leisure Advies en Pleisureworld-Connect. Er stonden twee belangrijke vraagstukken centraal:

  • Wat is er voor de ontwikkeling nodig en wat kan dit opleveren qua. aantallen bezoekers en bestedingen?
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor de regio met betrekking tot kansen voor de bestaande sector, bestedingen en werkgelegenheid?

Conclusies

Uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk zijn een aantal belangrijke conclusies gekomen. We vertellen je er graag over in onderstaande video:

Kortom, voor het concept dient er een onderscheidende formule te zijn waarin gezonde en bijzondere streekproducten een rol spelen, karakteristiek voor de regio. Er dient ruimte te zijn voor retail en voor zichtbare gastronomie. Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten te doen zijn en met evenementen dient men mee te kunnen bewegen met de seizoenen. Gekeken naar de locatiekeuze bieden het Deils kwadrant, alsmede toeristische hotspots De Beldert en De Gouden Ham goede kansen. Uit onderzoek blijkt dat attracties waarin de overheid zelf meedoet, succesvoller en duurzamer zijn. Een publiek-private samenwerking kan dus voordeel opleveren. Tot slot laten berekeningen zien dat een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Resultaat

Een dergelijke dagattractie kan de vrijetijdssector in Rivierenland versterken en het totale gebied op de kaart zetten als ideale vestigingslocatie. Als vervolgstap is het advies nu actief investeerders te gaan bereiken aan de hand van een lobbyplan. Een taskforce kan deze acquisitie oppakken en ontwikkeling in brede zin stimuleren. Verbreding kan namelijk leiden tot meer recreatieve ontwikkelingen. Op die wijze brengt men Rivierenland in beeld van investeerders en kan een positieve tendens op gang komen die economie en werkgelegenheid versterken.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland is al sneller dan gedacht in gesprek met ondernemers over de komst van een attractiepark rond het thema fruit. Dat zegt directeur Richard de Bruin van het RBT. De werktitel van het mogelijke themapark is Fruitrijk, maar dat kan nog veranderen volgens de Bruin.

Onlangs werd een haalbaarheidsstudie afgrond waaruit bleek dat een attractiepark rond fruit minimaal 350-duizend bezoekers per jaar naar het Rivierengebied zal trekken. De omzet zou rond de 7,5 miljoen euro kunnen liggen.

Geen achtbanen, maar wel retail en gastronomie

Het wordt geen attractiepark met achtbanen benadrukt De Bruin. Het park moet het gaan hebben van retail, gastronomie, attracties en evenementen. Zo wordt gedacht aan speciale evenementen rond de bloesemtijd, Halloween en Kerst. Er worden al gesprekken gevoerd met ondernemers met name uit de regio zelf vertelt De Bruin. In aanvang werd uitgegaan van een ontwikkeltijd van het park van minimaal 5 jaar. Maar het gaat nu wel voorspoedig met de belangstelling volgens de RBT directeur.

Er worden al drie mogelijke locaties genoemd voor ‘Fruitrijk’. Het gaat dan om : recreatiegebied de Gouden Ham in het Land van Maas en Waal, de Beldert bij Tiel of de omgeving van landgoed Marienwaerdt bij Deil. Naast Fruitrijk denkt het RBT Rivierenland nog aan een tweede themapark. Daarbij gaat het om het thema water. Dat plan staat nog meer in de kinderschoenen.

 Bron: Omroepgelderland.nl

Fruitrijk, het veelbesproken toeristische project van FruitDelta Rivierenland dat de tekentafels nog niet is ontstegen, mikt op minstens 350.000 bezoekers per jaar. Iedereen krijgt gratis entree.

Fruitrijk wordt geen educatief themapark, zoals eerder het plan was. Verwacht wordt dat dat te weinig bezoekers zou trekken. Er zal geld verdiend moeten worden met de verkoop van streekproducten uit Rivierenland, met fruit als troefkaart.

Onderzoek

Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, onthulde woensdagmiddag bij FruitDelta Rivierenland in Tiel de voorlopige resultaten van het concept-haalbaarheidsonderzoek.

Fruitrijk moet en kan, zo leert het onderzoek, gaan draaien op de bestedingen van al die bezoekers. Er moet 7,5 miljoen euro omzet gehaald worden via horeca en met de verkoop van een groot scala aan verse streekproducten. Ook worden er ter plekke koffiebonen gebrand en jams en bonbons gemaakt.

Lees het volledige artikel op Gelderlander.nl

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland gaat in samenwerking met Uit®waarde een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het concept Fruitrijk met als doel om investeerders in de recreatie- en toerismesector naar de regio te trekken. Hiervoor heeft de Regio Rivierenland officieel een ‘go’ gegeven. 

Het concept Fruitrijk staat voor het idee om een dagattractie en belevingscentrum rondom het thema fruit te ontwikkelen in de regio Rivierenland. Dit idee kan de regio een economische impuls geven, zo is de verwachting. Het initiatief past binnen de ambities van het Regionale Ambitiedocument, in het bijzonder binnen het speerpunt Recreatie en Toerisme en de uitvoeringsopgave om het toeristisch aanbod te versterken.

Dit najaar wordt er gestart met het haalbaarheidsonderzoek, en naar verwachting worden de resultaten in het voorjaar van 2017 gepresenteerd.

Portfolio Items