Berichten

Tot aan 2020 wil de Fruitdelta Rivierenland alles uit de kast trekken om landelijk net zoveel aanzien te verwerven als bijvoorbeeld de regio FoodValley. Een Europees fruitcongres in 2020 moet het hoogtepunt van deze campagne worden. 

Dat staat in een plan van aanpak dat in deze weken door de verschillende gemeenteraden wordt besproken.  De regio wil ambassadeurs voor de regio, een eigen krant voor tuinders, flitsende filmpjes over de regio, een opvallende campagne in vakbladen en het uitreiken van een fruitdelta-award. Het summum moet dan het Europese fruitcongres zijn dat Fruitdelta voor het eerst wil organiseren. Wat erop dat congres precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat dit het moment moet zijn waarop de regio klaar denkt te zijn voor succesvolle lobbypogingen in onder meer Den Haag.

De raad in Tiel bespreekt deze week de kosten van de campagnes, maar moet ook nadenken op welke manier de raadsleden zelf zich al ambassadeur kunnen inzetten voor Fruitdelta.

Lees verder op Gelderlander.nl

 

Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst georganiseerd door FruitDelta Rivierenland werd op vrijdag 15 september in de Agnietenhof in Tiel de tweede aanvraagronde voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds geopend. Nieuwe projecten kunnen tot en met 1 november 2017 ingediend worden.

Wat is het Regionaal Investeringsfonds?

Met het Regionaal Investeringsfonds worden investeringen gedaan in met name (publiek)private projecten van ondernemers uit Rivierenland, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de ambities uit ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van het gebied.

Ondernemers met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het investeringsfonds. Een bijdrage hieruit is het laatste duwtje in de rug dat zij nodig hebben om hun plannen waar te kunnen maken. Deze steun komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Overzicht van de belangrijkste regels en criteria

– Er zijn twee soorten initiatieven die een bijdrage kunnen krijgen:

 1. Uitvoeringsgerichte projecten: 60% van het fonds wordt hieraan besteed met een maximum van 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-
 2. Studies, verkenningen en pilots: 40% van het fonds wordt hieraan besteed, per aanvraag geldt een plafond van maximaal € 10.000,- aan bijdrage met een maximum van 50% van de totale kosten van het betreffende initiatief

– Het fonds is zonder winstoogmerk, euro’s keren in principe niet terug
– Het initiatief moet:

 • bijdragen aan áán of meer van de drie regionale Speerpunten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme;
 • financiële middelen uit een andere/eigen bron bijleggen;
 • lange termijnimpact en draagvlak hebben: wie zijn er nog meer als partij betrokken bij het initiatief en hoe groot is de kans op een succesvolle voortzetting van het initiatief op de lange termijn?
 • van economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn: nieuwe werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn en bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan ingediend worden via Fruitdelta.nl/aanvraag. Nieuwe aanvragen kunnen t/m 1 november ingediend worden.

FruitDelta Rivierenland vervult dit jaar met trots het gastheerschap van het Fruitcorso. Als onderdeel daarvan wordt er op de avond voorafgaand aan dit beroemde fruitfeest een gloednieuwe bijeenkomst met symposium en netwerkevent voor de samenwerkende partners en relaties van FruitDelta Rivierenland. Het doel is om elkaar in ontspannen setting te ontmoeten, te leren van vakspecialisten én van elkaar, geïnspireerd te raken, nieuwe verbindingen te maken en samen het Fruitcorso-weekend in stijl af te trappen.

Vrijdag 15 september van 17.00 – 21.00 uur, Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat 2 in Tiel.

Programma
Het thema van deze eerste Inspiratiebijeenkomst is ‘De kracht van emotie’. Hieraan wordt uitdrukking gegeven met het programma dat is samengesteld.

 • 17.00 uur
  Verrast en verwachtingsvol
  Ontvangst, o.a. door studenten van ROC Rivor, met een heerlijk streekdrankje en muziek van singer-songwriter Ilya Verheul uit Tiel, finaliste van The Voice of Holland kids 2016/2017.
 • 17.30 uur
  Trots, gemotiveerd, overtuigd, leergierig, enthousiast, daadkrachtig

  Symposium in de Rabozaal met:
  – Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland en voorzitter Economic Board FruitDelta Rivierenland over FruitDelta Rivierenland en het Regionaal Investeringsfonds
  – Rian Verwoert, voorzitter Stichting 4-Stromenland over het Fruitcorso
  – Gert-Jan Hospers, hoogleraar en specialist op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling over Regiobranding
  – Jouri Schoemaker, Nederlands Kampioen Pitchen en co-founder van Shake-on (internationale high-tech startup) over hoe een idee werkelijkheid kan worden
  – Presentaties van enkele projecten en studies die zijn gehonoreerd met een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds
  – Opening van de tweede ronde van het Regionaal Investeringsfonds door de Economic Board FruitDelta Rivierenland
  Dit alles onder leiding van: Jan de Boer, Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme

 • 19.00 uur
  Verwonderd, genietend en geïnspireerd
  Netwerkbijeenkomst met:
  – Walking dinner met streekproducten
  – O-Plaza: stands van partners/uitvoeringsorganisaties in FruitDelta Rivierenland die samenwerken met de O’s (overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners). U treft o.a. Greenport Gelderland, RBT Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW POA)
  – Visueel overzicht gehonoreerde RIF-projecten
  – Expositie schilderijen van cliënten van ‘s Heeren Loo Zaltbommel met thema ‘FruitDelta Rivierenland/Fruitcorso’
  – Singer/songwriter Ilya Verheul
 • 20.30 uur
  Vermaakt en onder de indruk
  Einde en rondwandeling langs de verlichtte Fruitcorso-mozaïeken aan de gracht onder leiding van leden van de Stichting 4-Stromenland/Fruitcorso

Aanmelden

Wilt u dit event niet missen? Meld u zich dan vandaag nog aan door een bericht te sturen naar aanmelding@regiorivierenland.nl.

Fruitdelta opent vrijdag 15 september het loket voor inschrijvingen van voorstellen voor de tweede ronde van subsidies uit het Regionaal Investeringsfonds. Lees meer

Afgelopen maandag vond de lancering FruitDelta Rivierenland plaats. In het samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland werken overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers samen om de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, en Recreatie en Toerisme in de regio een impuls te geven. Lees meer

FruitDelta Rivierenland moet het hele jaar fruit als troefkaart uitspelen om toeristen te trekken en Rivierenland te promoten. De Kersenparty moet de nieuwe loot aan de stam worden.

De tien gemeenten die de FruitDelta Rivierenland vormen hebben toerisme en recreatie als een speerpunt aangeduid. Dat is ook de reden waarom FruitDelta Rivierenland meer wil gaan doen met het Fruitcorso in Tiel. Om dit toeristische boegbeeld van de regio te ondersteunen en er meer profijt van te trekken wil FruitDelta tijdens het corso meer gasten ontvangen. Regiovoorzitter Hans Beenakker, tevens burgemeester van Tiel, kreeg daarvoor de steun van het algemeen bestuur van FruitDelta.

Ook het idee van een jaarlijkse Kersenparty, rond de pluk van de eerste kersen, spreekt tot de verbeelding. Vorig jaar was er een bescheiden start met een kersenfeest in Wadenoijen, waar Frans Duijts de eerste kersen in ontvangst nam. Beenakker: ,,We kregen het idee voor een echte Kersenparty toen we het succes van de jaarlijkse Haringparty zagen. Je koppelt de verkoop van het eerste kistje kersen aan een goed doel, het Rode Kruis is al geïnteresseerd, en je nodigt BN’ers, Flipje maar ook andere mensen uit om een en ander publicitair te ondersteunen.”

Bron: Gelderlander (editie Rivierenland) – 10 maart 2017

Fruitrijk, het veelbesproken toeristische project van FruitDelta Rivierenland dat de tekentafels nog niet is ontstegen, mikt op minstens 350.000 bezoekers per jaar. Iedereen krijgt gratis entree.

Fruitrijk wordt geen educatief themapark, zoals eerder het plan was. Verwacht wordt dat dat te weinig bezoekers zou trekken. Er zal geld verdiend moeten worden met de verkoop van streekproducten uit Rivierenland, met fruit als troefkaart.

Onderzoek

Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, onthulde woensdagmiddag bij FruitDelta Rivierenland in Tiel de voorlopige resultaten van het concept-haalbaarheidsonderzoek.

Fruitrijk moet en kan, zo leert het onderzoek, gaan draaien op de bestedingen van al die bezoekers. Er moet 7,5 miljoen euro omzet gehaald worden via horeca en met de verkoop van een groot scala aan verse streekproducten. Ook worden er ter plekke koffiebonen gebrand en jams en bonbons gemaakt.

Lees het volledige artikel op Gelderlander.nl

Innovatieve projecten kunnen maximaal 200.000 euro subsidie krijgen uit het nieuwe investeringsfonds van alle tien gemeenten in de Regio Rivierenland. Het is dan wel een voorwaarde dat andere partijen er minstens 1,3 miljoen euro in steken. Het investeringsfonds wil namelijk maar maximaal 15 procent bijdragen in projecten. Dit om erop te kunnen vertrouwen dat meer mensen brood zien in de innovatie.

Alle gemeenten hebben dit jaar 3 euro per inwoner beschikbaar gesteld, zodat er bijna 750.000 euro in de kas zit.

Met het regionale investeringsfonds, het eerste in de provincie Gelderland, gaat Rivierenland proberen de economie te stimuleren. De innovatieve projecten moeten passen binnen de drie speerpunten van FruitDelta Rivierenland: logistiek, agribusiness en toerisme. “En we hopen nog altijd dat de provincie dit initiatief ondersteunt omdat het een voorbeeld is voor andere regio’s”, zegt burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal.

Lees het volledige artikel in de Gelderlander van 20-02-2017, editie Rivierenland.

Het is zover: tijdens een openbare kick-off-bijeenkomst wordt de nieuwe vorm van samenwerken in de regio Rivierenland gelanceerd.

O’s werken samen binnen FruitDelta Rivierenland
Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland gaan overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich inzetten voor opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in onze regio een boost gaan geven. Een eigen Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren.

Een nieuw tijdperk van regionale samenwerking

Op 27 maart begint een nieuw tijdperk van regionale samenwerking; dan richten wij het Regionaal Investeringsfonds en Economic Board op. Beide staan symbool voor een (noodzakelijke) nieuwe aanpak en werkwijze van samenwerking tussen de 5 O’s.

Programma
Deze kick-off van FruitDelta Rivierenland wordt op maandag 27 maart van 17.00 – 19.00 uur gehouden in De Pluk in Geldermalsen (route) en is openbaar. Aansluitend is er voor de tien gemeenteraden van onze regio om 19.30 uur een regionale raadsbijeenkomst.

Op het programma van de kick-off staan onder andere:

 • Lancering Regionaal Investeringsfonds
 • Introductie Economic Board
 • Lancering website FruitDelta Rivierenland
 • Kennismaking met producten uit FruitDelta Rivierenland
 • Informatiemarkt
 • Een flexibele verrassing

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland: hoe zit dat precies?

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door fruit, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en prettig woonklimaat. In de naam staat Fruit in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. Delta staat voor het unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.

Andere partners zijn onder andere Greenport GelderlandLogistic Hotspot Rivierenland (LHR), Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

FruitDelta Rivierenland staat in de startblokken om een flinke slinger te geven aan met name toerisme en agrarische economie.

FruitDelta Rivierenland is een nieuw samenwerkingsverband van tien gemeenten in Zuid-West Gelderland waaronder Lingewaal, onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven. Die gaan zich richten op drie kansrijke speerpunten in de regio: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme.

Lees het hele artikel op Ad.nl

Portfolio Items