Berichten

Dit jaar kunnen ondernemers en ondernemende inwoners tot 1 oktober hun innovatieve plannen voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Anders dan voorgaande jaren, is er in 2020 één ronde om een plan in te dienen. Daarmee wil het fonds ondernemers meer tijd en ruimte geven om een aanvraag voor te bereiden. Tot nu toe zijn twaalf aanvragen ingediend bij het fonds. Er is nog ruimte! Dus, ondernemende Rivierenlanders: schroom niet en dien uw project- of onderzoeksvoorstel in.

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland: “De crisis vraagt al genoeg van hun tijd en energie. Bovendien kunnen door de coronamaatregelen nieuwe ideeën en kansen ontstaan. Of moeten bestaande plannen worden aangepast, om goed in te kunnen spelen op de veranderde situatie als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor wilden wij de gelegenheid bieden. Met het RIF is er een financiële bijdrage mogelijk voor mensen met goede ideeën om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme verder te versterken. Zulke mensen hebben we nu harder nodig dan ooit.” Met een speciale videoboodschap roept Beenakker ondernemende Rivierenlanders op om gebruik te maken van de mogelijkheden die het fonds biedt en hun plan in te dienen.

Inspirerende voorbeelden

Het Regionaal Investeringsfonds is er speciaal voor iedereen met een goed, vernieuwend plan om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme te versterken. Het fonds bestaat nu drie jaar en heeft al zo’n 90 initiatieven mede mogelijk gemaakt. Zo kreeg Kwekerij De Hazekamp -in 2018- steun vanuit het RIF voor de installatie van LED-belichting voor de Alstroemeria-teelt. En kreeg onder meer CoöperatieAuto een bijdrage vanuit het RIF voor hun project Slimme Mobiliteit (in 2017 én in 2019 voor de opschaling van hun project). Deze en andere gehonoreerde projecten zijn te vinden op de website.

Beoordeling en bekendmaking half november

Indienen van de plannen kan tot 1 oktober via het digitale loket van het RIF op www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds. Na de sluitingsdatum van 1 oktober beoordeelt een onafhankelijk adviesorgaan van experts, de Economic Board, de inzendingen. Deze Economic Board bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Zij beslissen samen over welke projecten zij een positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur -gehoord het Algemeen Bestuur- beslist over de toekenning. De steun komt ook in immateriële vorm; de juryleden delen kennis en kunde, adviseren en kunnen indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken. Half november wordt  bekend welke ondernemers en ondernemende inwoners een bijdrage uit het fonds ontvangen.

Tot aan 2020 wil de Fruitdelta Rivierenland alles uit de kast trekken om landelijk net zoveel aanzien te verwerven als bijvoorbeeld de regio FoodValley. Een Europees fruitcongres in 2020 moet het hoogtepunt van deze campagne worden. 

Dat staat in een plan van aanpak dat in deze weken door de verschillende gemeenteraden wordt besproken.  De regio wil ambassadeurs voor de regio, een eigen krant voor tuinders, flitsende filmpjes over de regio, een opvallende campagne in vakbladen en het uitreiken van een fruitdelta-award. Het summum moet dan het Europese fruitcongres zijn dat Fruitdelta voor het eerst wil organiseren. Wat erop dat congres precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat dit het moment moet zijn waarop de regio klaar denkt te zijn voor succesvolle lobbypogingen in onder meer Den Haag.

De raad in Tiel bespreekt deze week de kosten van de campagnes, maar moet ook nadenken op welke manier de raadsleden zelf zich al ambassadeur kunnen inzetten voor Fruitdelta.

Lees verder op Gelderlander.nl

 

Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst georganiseerd door FruitDelta Rivierenland werd op vrijdag 15 september in de Agnietenhof in Tiel de tweede aanvraagronde voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds geopend. Nieuwe projecten kunnen tot en met 1 november 2017 ingediend worden.

Wat is het Regionaal Investeringsfonds?

Met het Regionaal Investeringsfonds worden investeringen gedaan in met name (publiek)private projecten van ondernemers uit Rivierenland, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de ambities uit ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van het gebied.

Ondernemers met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het investeringsfonds. Een bijdrage hieruit is het laatste duwtje in de rug dat zij nodig hebben om hun plannen waar te kunnen maken. Deze steun komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Overzicht van de belangrijkste regels en criteria

– Er zijn twee soorten initiatieven die een bijdrage kunnen krijgen:

 1. Uitvoeringsgerichte projecten: 60% van het fonds wordt hieraan besteed met een maximum van 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-
 2. Studies, verkenningen en pilots: 40% van het fonds wordt hieraan besteed, per aanvraag geldt een plafond van maximaal € 10.000,- aan bijdrage met een maximum van 50% van de totale kosten van het betreffende initiatief

– Het fonds is zonder winstoogmerk, euro’s keren in principe niet terug
– Het initiatief moet:

 • bijdragen aan áán of meer van de drie regionale Speerpunten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme;
 • financiële middelen uit een andere/eigen bron bijleggen;
 • lange termijnimpact en draagvlak hebben: wie zijn er nog meer als partij betrokken bij het initiatief en hoe groot is de kans op een succesvolle voortzetting van het initiatief op de lange termijn?
 • van economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn: nieuwe werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn en bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan ingediend worden via Fruitdelta.nl/aanvraag. Nieuwe aanvragen kunnen t/m 1 november ingediend worden.

FruitDelta Rivierenland vervult dit jaar met trots het gastheerschap van het Fruitcorso. Als onderdeel daarvan wordt er op de avond voorafgaand aan dit beroemde fruitfeest een gloednieuwe bijeenkomst met symposium en netwerkevent voor de samenwerkende partners en relaties van FruitDelta Rivierenland. Het doel is om elkaar in ontspannen setting te ontmoeten, te leren van vakspecialisten én van elkaar, geïnspireerd te raken, nieuwe verbindingen te maken en samen het Fruitcorso-weekend in stijl af te trappen.

Vrijdag 15 september van 17.00 – 21.00 uur, Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat 2 in Tiel.

Programma
Het thema van deze eerste Inspiratiebijeenkomst is ‘De kracht van emotie’. Hieraan wordt uitdrukking gegeven met het programma dat is samengesteld.

 • 17.00 uur
  Verrast en verwachtingsvol
  Ontvangst, o.a. door studenten van ROC Rivor, met een heerlijk streekdrankje en muziek van singer-songwriter Ilya Verheul uit Tiel, finaliste van The Voice of Holland kids 2016/2017.
 • 17.30 uur
  Trots, gemotiveerd, overtuigd, leergierig, enthousiast, daadkrachtig

  Symposium in de Rabozaal met:
  – Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland en voorzitter Economic Board FruitDelta Rivierenland over FruitDelta Rivierenland en het Regionaal Investeringsfonds
  – Rian Verwoert, voorzitter Stichting 4-Stromenland over het Fruitcorso
  – Gert-Jan Hospers, hoogleraar en specialist op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling over Regiobranding
  – Jouri Schoemaker, Nederlands Kampioen Pitchen en co-founder van Shake-on (internationale high-tech startup) over hoe een idee werkelijkheid kan worden
  – Presentaties van enkele projecten en studies die zijn gehonoreerd met een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds
  – Opening van de tweede ronde van het Regionaal Investeringsfonds door de Economic Board FruitDelta Rivierenland
  Dit alles onder leiding van: Jan de Boer, Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme

 • 19.00 uur
  Verwonderd, genietend en geïnspireerd
  Netwerkbijeenkomst met:
  – Walking dinner met streekproducten
  – O-Plaza: stands van partners/uitvoeringsorganisaties in FruitDelta Rivierenland die samenwerken met de O’s (overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners). U treft o.a. Greenport Gelderland, RBT Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW POA)
  – Visueel overzicht gehonoreerde RIF-projecten
  – Expositie schilderijen van cliënten van ‘s Heeren Loo Zaltbommel met thema ‘FruitDelta Rivierenland/Fruitcorso’
  – Singer/songwriter Ilya Verheul
 • 20.30 uur
  Vermaakt en onder de indruk
  Einde en rondwandeling langs de verlichtte Fruitcorso-mozaïeken aan de gracht onder leiding van leden van de Stichting 4-Stromenland/Fruitcorso

Aanmelden

Wilt u dit event niet missen? Meld u zich dan vandaag nog aan door een bericht te sturen naar aanmelding@regiorivierenland.nl.

De eerste Nationale Kersenparty, gehouden op 23 juni jl. in de St. Maartenskerk in Tiel, werd door de aanwezige gasten gewaardeerd. Op het evenement waren 289 gasten aanwezig, die middels een enquête feedback hebben gegeven op het evenement. Lees meer

Het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland (RIF) van FruitDelta Rivierenland is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal. Het geeft ze een steun in de rug voor het realiseren van hun plannen die passen bij onze regionale ambities. Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt voor een bijdrage. De eerste ronde eindigde eind mei. Hoe nieuw het fonds ook is, de animo is nu al overweldigend: er zijn meer aanvragen binnengekomen dan gehonoreerd kunnen worden door het beschikbare budget voor de eerste ronde. Lees meer

Fruitpact zal in de jaren 2017, 2018 en 2019 verder invulling gaan geven aan zijn ambitie voor een nog sterker fruitcluster in de regio Rivierenland. Onze ambitie is verwoord in de Agenda 2020 van Greenport Gelderland, waarin we samen met de vier andere pacten de Gelderse tuinbouw willen versterken. Lees meer

Afgelopen maandag vond de lancering FruitDelta Rivierenland plaats. In het samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland werken overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers samen om de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, en Recreatie en Toerisme in de regio een impuls te geven. Lees meer

FruitDelta Rivierenland moet het hele jaar fruit als troefkaart uitspelen om toeristen te trekken en Rivierenland te promoten. De Kersenparty moet de nieuwe loot aan de stam worden.

De tien gemeenten die de FruitDelta Rivierenland vormen hebben toerisme en recreatie als een speerpunt aangeduid. Dat is ook de reden waarom FruitDelta Rivierenland meer wil gaan doen met het Fruitcorso in Tiel. Om dit toeristische boegbeeld van de regio te ondersteunen en er meer profijt van te trekken wil FruitDelta tijdens het corso meer gasten ontvangen. Regiovoorzitter Hans Beenakker, tevens burgemeester van Tiel, kreeg daarvoor de steun van het algemeen bestuur van FruitDelta.

Ook het idee van een jaarlijkse Kersenparty, rond de pluk van de eerste kersen, spreekt tot de verbeelding. Vorig jaar was er een bescheiden start met een kersenfeest in Wadenoijen, waar Frans Duijts de eerste kersen in ontvangst nam. Beenakker: ,,We kregen het idee voor een echte Kersenparty toen we het succes van de jaarlijkse Haringparty zagen. Je koppelt de verkoop van het eerste kistje kersen aan een goed doel, het Rode Kruis is al geïnteresseerd, en je nodigt BN’ers, Flipje maar ook andere mensen uit om een en ander publicitair te ondersteunen.”

Bron: Gelderlander (editie Rivierenland) – 10 maart 2017

Fruitrijk, het veelbesproken toeristische project van FruitDelta Rivierenland dat de tekentafels nog niet is ontstegen, mikt op minstens 350.000 bezoekers per jaar. Iedereen krijgt gratis entree.

Fruitrijk wordt geen educatief themapark, zoals eerder het plan was. Verwacht wordt dat dat te weinig bezoekers zou trekken. Er zal geld verdiend moeten worden met de verkoop van streekproducten uit Rivierenland, met fruit als troefkaart.

Onderzoek

Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, onthulde woensdagmiddag bij FruitDelta Rivierenland in Tiel de voorlopige resultaten van het concept-haalbaarheidsonderzoek.

Fruitrijk moet en kan, zo leert het onderzoek, gaan draaien op de bestedingen van al die bezoekers. Er moet 7,5 miljoen euro omzet gehaald worden via horeca en met de verkoop van een groot scala aan verse streekproducten. Ook worden er ter plekke koffiebonen gebrand en jams en bonbons gemaakt.

Lees het volledige artikel op Gelderlander.nl