Upgrade themaroutes

De regio Rivierenland wil de recreatieve routes in het gebied verder ontwikkelen, waarbij vooral aandacht is voor de kwaliteit van content van routes. In dit project wordt stapsgewijs toegewerkt naar een upgrade van thematische routes; met inventarisatie, digitalisatie, verrijking van content en het aanhaken van (het aanbod van) het bedrijfsleven langs de route.

Toename toerisme
In de ‘Toeristisch Recreatieve visie Rivierenland 2012 – 2015’ is de ambitie op dit gebied duidelijk verwoord: “Een toename van het aantal routegebonden activiteiten in 2015 van 15% ten opzichte van 2009”. Rivierenland heeft op dit moment al een goede naam als het gaat om de kwaliteit van het routeaanbod. Met name op fietsgebied ligt er met een uitgebreid fietsroutenetwerk met fietsknooppunten een prima infrastructuur. Het lanceren van een wandelkeuzenetwerk in 2015 zal het wandelaanbod aanzienlijk verbeteren.

Meerdere routetypes
De ontwikkeling van de kwaliteit van de routes richt zich niet alleen op recreatief fietsen en wandelen; ook mountainbiken, wielrennen, struinen, nordic walking, skaten/skeeleren, paardrijden, kanovaren, auto- en motorroutes etc. worden in dit project meegenomen.

(Samen)werkgebied
De inventarisatie van routes beperkt zich tot de tien gemeenten (zie partners) binnen de regio Rivierenland. Daar waar routes regio overschrijdend zijn, worden deze in de inventarisatie meegenomen, mits deze voor het grootste deel in Rivierenland lopen of de route in de regio start en/of eindigt. Ook landelijke routesystemen (LAW, klompenpaden, LF-routes etc.) die de regio doorkruisen worden opgenomen.

 • Inventarisatie

  van het huidige aanbod van alle recreatieve thematische routes in de regio.

 • Filtering

  van de meest kansrijke routes.

 • Digitalisatie

  van de kansrijke routes met aanbod en voorzieningen.

 • Verrijking

  en/of productie van de content rondom de themaroutes: tekst, foto’s, video, reviews etc.

 • Delen

  van de content: thematische routes worden in combinatie met aanbod aan diverse media ter beschikking gesteld.

X
X