Regiocongres VTE 2016

Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland

Met het Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland, gehouden op 4 november jl. in Van der Valk Hotel Tiel, is de aftrap gegeven voor een nieuwe periode, waarbij we uitvoering geven aan de gestelde doelen in het Ambitiedocument Rivierenland 2016-2020 van Regio Rivierenland. Het Regiocongres versterkt de gemeenschappelijke behoefte van zowel overheden, organisaties en bedrijfsleven. We moeten aan de slag!

Reinoud van Assendelft de Coningh, dagvoorzitter van het congres, nam de toehoorders mee in de belevingswereld van de vrijetijdseconomie, die volop in ontwikkeling is. Toch blijven kernwaarden onaangetast volgens deze leisure expert: “People like to collect memories rather than things.” Jan de Boer, voorzitter speerpuntenberaad recreatie en toerisme van Regio Rivierenland, laat weten dat het uitvoeringsprogramma er is en er begin 2017 ook vanuit een investeringsfonds ruimte is om nieuwe projecten op te starten.

Met een gezelschap van topsprekers doelde het regiocongres op inspireren en leren van de successen van anderen. Frankwin van Beers van Wildlands Adventure Zoo Emmen, Bart Dohmen van BRC Imagination Arts en Dirk Lubbers van de Heineken Experience namen de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en succesfactors van hun bedrijf.

Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen gingen overheid, bedrijfsleven en experts met elkaar in gesprek over de realisatie van ontwikkelingen in Rivierenland. Het Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland 2016 is georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en Uit®waarde, waarbij ze ondersteund werd door Regio Rivierenland.

Het Regiocongres werd geïnitieerd door:

En ondersteund door:

Strategische Marketingvisie 2017-2020

strategische-marketingvisie

Wat is belangrijk en waar kunnen we ons de komende jaren op richten om de vrijetijdseconomie in de regio te versterken? Om die vragen te beantwoorden is de Strategische Marketingvisie Rivierenland 2017-2020 opgesteld door RBT Rivierenland. Deze visie sluit, waar mogelijk, aan bij bestaande visies van gemeenten, Regio Rivierenland en de provincie Gelderland.

Doelgroepenanalyse

doelgroepenanalyse

Een in de vrijetijdssector veel gebruikte indeling om consumenten in te delen in doelgroepen is de (kleuren)segmentatie van Leisure Leefstijlen, ontwikkeld door Recron en SmartAgent. Op basis van deze methode/indeling heeft RBT Rivierenland onderzocht welke doelgroepen nu naar Rivierenland komen. Daarnaast is gekeken hoe dit zich verhoudt tot het huidige recreatie-aanbod en de leefstijlen van de eigen inwoners. In het rapport ‘Doelgroepen in Rivierenland’ krijgen de doelgroepen een naam en een gezicht.

Dit waren de gastheren en sprekers

Reinoud van Assendelft de Coningh

Gastheer Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland

Roelof Hemmen

Leider van de paneldiscussie

Jan de Boer

Voorzitter speerpuntenberaad recreatie en toerisme van Regio Rivierenland

Frankwin van Beers

Directeur Wildlands

Bart Dohmen

BRC Imagination Arts

Dirk Lubbers

Manager Heineken Experience

Ambitiedocument Regio Rivierenland

ambitiedocument-regio-rivierenland

Met het Ambitiedocument Rivierenland 2016 – 2020, werken we vanuit een vastgesteld beleid aan de speerpunten van onze regio. Eén daarvan is het economisch speerpunt toerisme en recreatie. Het Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland geeft het startsein voor een periode waarin Regio Rivierenland zich sterk maakt voor nieuwe ontwikkelingen om groei in deze mooie sector te realiseren.

Investeringsfonds Regio Rivierenland voor ondernemers

De 10 gemeenten in Regio Rivierenland willen samen een regionaal investeringsfonds optuigen van ca € 700.000,-. De verwachting is dat het fonds begin 2017 operationeel is.

  • Het Regionaal Investeringsfonds is bedoeld om een boost te geven aan het privaat initiatief dat mee kan helpen de regionale ambities voor economische vooruitgang te bereiken.
  • De aanvragen worden beoordeeld door een zogenaamde Economic Board, met een afvaardiging van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
  • Samenwerkingsverbanden binnen projecten zijn een pre.

Verder communicatie en details over de voorwaarden volgen begin 2017.

FruitDelta Rivierenland: beeldmerk voor lobby en branding

Regio Rivierenland wil de naamsbekendheid van de regio verbeteren richting beslissers en beleidsmakers bij Provincie Gelderland, het Rijk in Den Haag en de Europese Unie in Brussel. Naar analogie van de regio’s Food Valley en Healthvalley is de naam ”FruitDelta Rivierenland” ontwikkeld. Fruit staat in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. De Delta staat voor ons unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt.

Het idee is om het beeldmerk ”FruitDelta Rivierenland” geleidelijk te gaan toepassen in kader van lobby en branding, zodat onze regio naar buiten toe bekendheid krijgt als een eensgezinde vooruitstrevende regio waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken.

X
X