Monitor Vrijetijdseconomie

Vrijetijdssector in de lift

Toerisme en recreatie in Rivierenland is in 2016 goed voor bijna 162 miljoen euro aan bestedingen en 2070 fte aan werkgelegenheid. Dit is een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2014. Een stijging die naar verwachting doorzet in de komende jaren gezien de ontwikkelingen in de sector.

In het najaar van 2017 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestedingen, bezoekersaantallen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Bekijk onderstaand een animatie van de resultaten.

Toekomstperspectief

Na 2016 zijn reeds ontwikkelingen gestart die positief zullen bijdragen aan bestedingen in de dagrecreatie, hotelsector en zakelijke markt. Een aanvulling van meer divers verblijfsrecreatief aanbod met hoge bestedingen kan de groei versterken.

Op de lange termijn hangt de groei van verblijfstoerisme sterk samen met de ontwikkeling van dagrecreatie. Het is dan ook kansrijk om in te zetten op een hoogwaardige all weather-attractie. Hierbij biedt een verdere focus in de marketing op internationale toeristen extra kansen. Door in te zetten op hoogwaardig aanbod met hogere bestedingen kan een belangrijke impuls aan de vrijetijdseconomie in Rivierenland worden gegeven.

Gerelateerde artikelen

,

Vrijetijdssector in de lift; ruime groei in bestedingen en werkgelegenheid

Toerisme en recreatie in Rivierenland is in 2016 goed voor bijna 162 miljoen euro aan bestedingen en 2070 fte aan werkgelegenheid. Dit is een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2014. Een stijging die naar verwachting doorzet in de…
X
X