Gelderseroutes.nl

Op Gelderseroutes.nl vind je de mooiste routes in de Achterhoek, Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen, Rivierenland en de Veluwe die samen Gelderland vormen. De routes zijn voorzien van leuke ‘tips voor onderweg’, bijzondere adresjes die de moeite waard zijn om even af te stappen. Iedere route is natuurlijk ook voorzien van een handige kaart.

 In 2015 is het online routeplatform Gelderseroutes.nl gelanceerd. Op Gelderseroutes.nl kunnen gebruikers terecht voor 200 thematische routes, interessante bezienswaardigheden onderweg (Points-of-Interest) en aanbod van het toeristische bedrijfsleven; mogelijkheden voor horeca en accommodatie langs de aangeboden routes. De icoonroutes vormen de basis van het Gelderse routeplatform. Dit zijn themaroutes die sterk bijdragen aan de promotie van een regio of streek en van grote waarde zijn voor bijvoorbeeld gemeenten, provincie of het toeristisch bedrijfsleven.
Gelderse Routes is een initiatief dat wordt ondersteund door de Regionale Bureaus voor Toerisme en de Provincie Gelderland.

Doe ook mee!

Je kunt op verschillende manier eenvoudig aanhaken bij Gelderseroutes.nl. Zo kun je je eigen route laten publiceren, wordt een startpunt van een route of wordt voor slechts € 50,- per jaar een tip voor onderweg op een populaire route. Heb je een leuk arrangement rondom routes ontwikkeld? Ook die kun je laten doorplaatsen op Gelderseroutes.nl! En wist je dat je heel gemakkelijk routes op je eigen website kunt plaatsen?

  • Tip voor onderweg (bestaande route) € 50,-
  • Plaatsing bestaande route € 250,-
  • Maken nieuwe route op maat € 450,-
  • Tip in routetekst € 50,-