Fruitrijk

FRUITRIJK

Uit de monitor vrijetijdseconomie Rivierenland blijkt dat de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio achterblijft. Dit, als gevolg van een te beperkt aanbod waaronder het ontbreken van een grootschalige, jaarrond te bezoeken dagattractie, passend bij de aard van de regio. Het initiatief is genomen een ontwikkeling op gang te brengen, op basis van de kernwaarde fruit, bekend als ‘Fruitrijk’.

Haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

Om tot verdere uitvoering te komen is een tussenstap noodzakelijk om de haalbaarheid en impact van een ontwikkeling als Fruitrijk te berekenen en hier een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Twee belangrijke vraagstukken stonden hierin centraal:

  • Wat is er voor de ontwikkeling nodig en wat kan dit opleveren qua. aantallen bezoekers en bestedingen?
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor de regio met betrekking tot kansen voor de bestaande sector, bestedingen en werkgelegenheid?

Het onderzoek volgde drie stappen:

  1. Een kwantitatieve analyse ten aanzien van haalbaarheid
  2. Een kwalitatieve analyse ten aanzien van draagvlak
  3. Een expertbeschouwing op de onderzoeksresultaten.

Het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk werd geïnitieerd en uitgevoerd door RBT Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, en in samenwerking met Brederode Leisure Advies en Pleisureworld-Connect.

Animatie Fruitrijk

Een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Conclusies

Concept

Voor het concept dient er een onderscheidende formule te zijn waarin gezonde en bijzondere streekproducten een rol spelen, karakteristiek voor de regio. Er dient ruimte te zijn voor retail en voor zichtbare gastronomie. Er dienen activiteiten te zijn en met evenementen dient men mee te kunnen bewegen met de seizoenen.

Locatie en samenwerking

Gekeken naar de locatiekeuze bieden het Deils kwadrant, alsmede toeristische hotspots De Beldert en de Gouden ham goede kansen. Vanuit onderzoek blijkt dat attracties waarin de overheid zelf meedoet, succesvoller en duurzamer zijn. Een publiek-private samenwerking kan dus voordeel opleveren.

Spin-off

Berekeningen laten zien dat een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Rivierenland als vestigingslocatie

Bovendien kan het de vrijetijdssector in Rivierenland versterken en het totale gebied op de kaart zetten als ideale vestigingslocatie. Als vervolgstap is het advies nu actief investeerders te gaan bereiken aan de hand van een lobbyplan. Een taskforce kan deze acquisitie oppakken en ontwikkeling in brede zin stimuleren. Verbreding kan namelijk leiden tot meer recreatieve ontwikkelingen. Op die wijze brengt men Rivierenland in beeld van investeerders en kan een positieve tendens op gang komen die economie en werkgelegenheid versterken.

Vervolg

Een ambassadeursgroep, bestaande uit Jan de Boer (voorzitter speerpuntberaad recreatie & toerisme, Regio Rivierenland) en Richard de Bruin (directeur RBT Rivierenland) gaan actief aan de slag om potentiële investeerders te bereiken. Per gemeente is een begeleidingsteam actief voor lokale ondersteuning. Meer informatie over dit traject staat tevens op fruitdelta.nl.

Rapportage Fruitrijk

X
X