De doelgroepenanalyse

Er zijn verschillende manieren om consumenten in te delen in doelgroepen. Een in de vrijetijdssector veel gebruikte indeling is de (kleuren)segmentatie van Leisure Leefstijlen, ontwikkeld door Recron en SmartAgent. De indeling is gebaseerd op de wensen, behoeften en interesses van de consument.

Doelgroepen in Rivierenland

Op basis van deze methode/indeling heeft RBT Rivierenland onderzocht welke doelgroepen nu naar Rivierenland komen. Daarnaast is gekeken hoe dit zich verhoudt tot het huidige recreatie-aanbod en de leefstijlen van de eigen inwoners. In het rapport ‘Doelgroepen in Rivierenland’ krijgen de doelgroepen een naam en een gezicht. Met een uitgebreid profiel wordt per groep inzicht gegeven in boekingsgedrag, de wijze waarop zij toeristische informatie verkrijgen, populaire activiteiten, mediagedrag en welke vorm van communicatie hen het meest aanspreekt.

Op basis van het onderzoek naar leefstijlen en ontwikkelingen in de markt kunnen ook de meest kansrijke doelgroepen voor onze regio worden benoemd.

Doelgroepenanalyse voor ondernemers

Interesse in een analyse op maat voor jouw bedrijf?