Cultuur- en Erfgoedpact: verbinden & ontsluiten

Binnen Rivierenland is ontzettend veel te beleven op het gebied van cultuur en erfgoed. Er is echter nog geen volledig beeld van het totale aanbod. Doel van het deelproject ‘Verbind en & Ontsluiten’, onderdeel van het overkoepelende ‘Programma Cultuur- en erfgoedpact Rivierenland 2014-2016’, is cultuurhistorie te koppelen aan toeristische activiteiten en daarmee beleefbaar te maken voor cultuurminnaars binnen en buiten Rivierenland. Betere toegang tot het aanbod heeft positieve gevolgen voor de sociale cohesie, leefbaarheid, werkgelegenheid en promotie van de regio in relatie tot cultuur.

RBT Rivierenland beheert reeds de digitale informatie over toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de regio: points-of-interest (POI), routes, evenementen, arrangementen en praktische adressen. Vanuit de centrale vrijetijdsdatabase wordt deze informatie o.a. gepubliceerd op Rivierenland.nl en gebruikt in diverse (mobiele) applicaties en online widgets.

UITBREIDING POINTS OF INTEREST (POI)

Ten behoeve van het project wordt de bestaande toeristische content uitgebreid met diverse bezienswaardigheden/monumenten. Deze sluiten aan bij de historie van het gebied, alsmede bekende thema’s zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie of de Romeinse Limes.

EVENEMENTEN: CENTRALE UIT-AGENDA

De evenementenkalender op Rivierenland.nl wordt uitgebreid met diverse activiteiten in de deelnemende gemeentes. Zo worden ook bijvoorbeeld activiteiten vanuit De Plantage ontsloten. Hiermee wordt een meer volledige UIT-agenda voor de gehele regio opgezet.

Koppeling met G!DS
Voor het actueel houden van evenementendata is een technische koppeling met G!DS, de database van de landelijke bibliotheken, gerealiseerd. Evenementen worden vanuit G!DS gesynchroniseerd met de Vrijetijdsdatabase Rivierenland en vervolgens door RBT Rivierenland gecontroleerd, geoptimaliseerd en verwerkt in de evenementenkalender.

Stappenplan

Stap 1: Inventarisatie

De cultuurhistorische locaties, monumenten e.d. worden geïnventariseerd en samengesteld i.s.m. de deelnemende gemeentes (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel).

Stap 2: Filtering en selectie

Op basis van inventarisatie wordt per gemeente een top 10 bepaald voor verdere uitwerking.

Stap 3: Verrijking van content

De selectie van de top 10 wordt nader uitgewerkt in een compleet profiel met tekst, foto- en videomateriaal en nadere informatie. Deze content wordt samengesteld in samenwerking met o.a. Gelders Erfgoed en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR).

Stap 4: Ontsluiting

De uitgewerkte profielen worden opgenomen in de vrijetijdsdatabase en ontsloten via de website en de app. Tevens worden cultuurhistische locaties gekoppeld aan diverse fiets- en wandelroutes in de regio.

PROJECTTEAM

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, De Plantage (Service Punt Amateurkunst), het Regionaal Archief Rivierenland en Bibliotheek Rivierenland hebben het initiatief genomen om gezamenlijk ecultuur beter te positioneren binnen de regio. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de vraag van de gemeenten, de behoefte van de burgers, bezoekers en cultuurverspreiders. Het project wordt financieel ondersteund door de deelnemenede gemeentes in Rivierenland en provincie Gelderland.