Nieuw netwerk platteland Rivierenland in oprichting

Platteland Rivierenland is een nieuw innovatienetwerk in oprichting. Het netwerk heeft tot doel om ondernemers samen te laten werken, kennis te delen en zo innovaties in beleefbare agribusiness in Rivierenland te realiseren.

Zo werken we samen een een vitale plattelandseconomie in Rivierenland! Het netwerk richt zich op: multifunctionele landbouw, stads(gerichte) landbouw en local for local initiatieven.

In het najaar 2016 voert Rick Immens, stagiair bij de HAS Den Bosch een behoeften onderzoek uit onder ondernemers en lokale overheden. Er worden interviews en een desk studie uitgevoerd naar de kansen die partners als lokale overheden, onderwijs, belangenorganisaties, agrarische natuurverenigingen etc. zien voor ontwikkeling in bovengenoemde sectoren in dit gebied.

“Meer verbinding op het platteland tussen agri-business en recreatie & toerisme versterkt de leefbaarheid in het gebied. RBT Rivierenland is hier graag de medeverbinder in.”
– Richard de Bruin, directeur RBT Rivierenland

RBT Rivierenland is al vanaf het begin partner van Platteland Rivierenland en in betrokken geweest bij de oprichting hiervan.

Meedoen als ondernemer kan heel gemakkelijk en levert een netwerk van partners die kiezen voor samenwerking en kennisdeling, workshops en handelsmissies met korting, ondersteuning bij matching aan andere partners en men maakt kans op de Spoortrekkers award!