Altijd al eens achter de voordeur van je klanten willen kijken om je beste marketingstrategie te kunnen bepalen? RBT Rivierenland biedt ondernemers een kijkje achter de voordeur van hun klanten.

Projectomschrijving
Met behulp van het project ‘Ken je beste klant’ kan het marketingbudget veel gerichter ingezet worden, waarmee een besparing op de uitgaven gerealiseerd kan worden. RBT Rivierenland helpt ondernemers bij het vinden van een antwoord op de vraag ‘Op welke klanten kan ik mij het beste richten?’ en vertaalt deze door in een speciaal voor hen op maat gemaakte marketingaanpak. Aan de hand van bestaande klantgegevens maken we inzichtelijk waar de huidige klant van Rivierenland en de eigen organisatie vandaan komt en wat hem beweegt aan de hand van een klantprofiel. Dit profiel passen we toe op de profielen van alle andere Nederlanders. Op die manier achterhalen we waar zich de groeikansen bevinden voor de betrokken ondernemers, maar ook voor de gehele regio. Het project ‘Ken je beste klant’ wordt opgezet met steun van Regio Rivierenland en de Provincie Gelderland.

Maar wat kun je hier als ondernemer nou mee?
Stel, je weet dat een aantal van de huidige klanten uit Nijmegen komen en kiest ervoor de promotie te richten op Nijmegen. Op basis van onze analyses kan straks blijken dat er maar een handvol (potentiële) klanten in Nijmegen wonen die passen bij het specifieke klantprofiel dat van toepassing is op jouw organisatie. In Dordrecht, waar nu nog geen actieve promotieacties worden ondernomen, wonen er echter veel meer. Dat zou betekenen dat er nu inzichtelijk is gemaakt dat het wellicht economisch gezien veel interessanter kan zijn om de communicatie op Dordrecht te concentreren en niet meer op Nijmegen, omdat de kans van slagen daar veel groter is. Op die manier kun je je marketingbudget dus veel gerichter en efficiënter inzetten.

Doel van het project
Ondernemers ondersteunen bij het efficiënter inzetten van hun marketingbudget.

Status van het project
Op dit moment zijn er een groot aantal ondernemers betrokken bij de regionale analyse. Daarnaast zijn een aantal ondernemers ingestapt in een individueel traject waarbij een meer fijnmazige analyse wordt gedaan. 2011 was het jaar waarin de data is verzameld. In de loop van 2012 zullen de eerste resultaten van de regionale analyses bekend worden.

Start- en einddatum
Het project is gestart in het najaar van 2010 en zal doorlopen tot begin 2012. Voor de ondernemers die ingestapt zijn in het individuele traject loopt het project minimaal nog door tot einde 2013.

Partners
Het project wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd. De financiering komt uit het Regionaal SamenwerkingsProgramma.

Meer informatie
Ben je ook geinteresseerd of wil je meer weten over deze op maat gemaakte marketingaanpak? Neem dan contact op met [encode_email email=”jolijn@rivierenland.biz”].