Het Cultuurfonds Culemborg zoekt nieuwe bestuursleden!

Het Cultuurfonds Culemborg verstrekt financiële bijdragen voor culturele publiekspresentaties die plaatsvinden in Culemborg. Daarnaast vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het leggen van verbindingen met partijen en sectoren binnen en buiten het culturele spectrum.

Vanwege het vertrek van twee van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar twee enthousiaste en betrokken bestuursleden die mee vorm willen geven aan onze stichting. De primaire taak van de bestuursleden is het inhoudelijk en financieel beoordelen van ingekomen aanvragen aan de hand van de geldende criteria.

Wie zoeken we?
• Een netwerker en verbinder;
• In het bezit van een ‘helikopterview’ van de culturele kaart van Culemborg, dan wel in staat die zich binnen afzienbare termijn eigen te maken;
• Een brede culturele belangstelling.

Bekijk de volledige vacature op www.cultuurfondsculemborg.nl

Contactinformatie
Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatie en CV vóór 31 mei 2019 per e-mail aan voorzitter@cultuurfondsculemborg.nl onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.