Sinds 2009 voert Culemborg een citymarketing campagne voor de stad onder de noemer ‘Culemborg Klopt!’. Alle marketingactiviteiten worden gecoördineerd door RBT Rivierenland in opdracht van de gemeente Culemborg en in samenwerking met het Platform Toerisme & Recreatie (PRET) en NORT Gelderland. RBT Rivierenland is vaste adviseur en gesprekspartner bij de structurele doorontwikkeling van de citymarketing van Culemborg en uitgever van de diverse producten zoals het stadsmagazine CLMBRG (print/iPad), merchandise en evenementenposters en -banners.

Aanleiding en organisatie

In maart 2009 is de gemeente Culemborg gestart met een meerjarige promotiecampagne voor de stad. De basis hiervoor is reeds eerder gelegd in de nota ‘ruimte voor meer toerisme’. Vanuit de gemeente is een aanjager aangesteld en de betrokkenheid vanuit bedrijfsleven en organisaties in Culemborg is vastgesteld in een platform recreatie & toerisme (PRET), waarin ambassadeurs voor horeca, winkeliers, evenementen, musea en overnachtingslocaties hun achterban vertegenwoordigen. Daarnaast nemen RBT Rivierenland en NORT Gelderland plaats als adviseurs in het platform.

Projectomschrijving

Alle marketingactiviteiten worden gecoördineerd door RBT Rivierenland. Er zijn reeds diverse producten ontwikkeld en marketingacties uitgevoerd ten behoeve van de campagne. Zo is bijvoorbeeld een eigen stadsmagazine (CLMBRG) ontwikkeld, diverse eigen merchandiseartikelen (van bierviltjes voor de horeca tot welkomsttassen voor bezoekers) en talloze uitingen in de media.

Resultaten uit het project

De marketingstrategie van Culemborg Klopt! werpen zijn vruchten af. Harde cijfers en inkomsten uit de toeristisch en recreatieve sector in Culemborg zijn het bewijs! Volgens onderzoek gaat het totaal om een bedrag van €700.000, een stijging van 27,7% (2009 t.o.v. 2007). Voor meer cijfers, zie het persbericht in de Gelderlander.

In mei 2011 was Culemborg Klopt! één van de vijf genomineerden voor de Nationale Citymarketing Award. In de categorie gemeentes onder 100.000 inwoners waren campagnes van Assen, Leeuwarden, Lelystad, Noordwijk en Culemborg genomineerd voor de trofee. Helaas ging Culemborg niet met de trofee naar huis maar alleen de nominatie al is een indicatie dat de campagne landelijk niet ongezien voorbij is gegaan. Voor de nominatie was tevens een korte promofilm voorbereid:

Start- en einddatum

De eerste campagne kende een looptijd van 3 jaar (2009 t/m 2011). Vanaf 2012 wordt middels een nieuw meerjarenprogramma 2012-2015 structureel aan de citymarketing van Culemborg gewerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteiten vanuit de citymarketing campagne Culemborg Klopt! kun je contact opnemen met Jeroen van Noort via 088 6363 892 of [encode_email email=”jeroen@rivierenland.biz”].

Nieuwsbrief Culemborg Klopt

Op de hoogte blijven van alle activiteiten en kansen voor ondernemers binnen de campagne Culemborg Klopt!? Schrijf je dan in voor aparte (zakelijke) nieuwsbrief!