In mei 2019 bracht een journalist van KBO-PCOB, de grootste ouderenbond van Nederland, een bezoek aan de Betuwe. Naar aanleiding van dat bezoek is er een artikel verschenen in het magazine van de KBO-PCOB.

In het artikel wordt onder andere aandacht besteedt aan de fietsroute Rondje Buren, Huisje in Buren, De Stapelbakker en restaurant De Prins. Lees het artikel hier!

Coverfoto ©Waterschap Rivierenland

Bloesemalert –app nu gratis te downloaden

Ieder jaar trekken de prachtige bloeiende boomgaarden in de Betuwe – dé fruittuin van Nederland – veel bezoekers. Maar hoe zorg je er nu voor dat je je bezoek op het juiste moment plant en dat je de bloesem niet mist? Door het warme weer van de afgelopen maanden bloeit de bloesem naar verwachting eerder dan in voorgaande jaren. 

De handige en gratis Bloesemalert-app is een aanrader voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars. En wil je er een mini-vakantie van maken, dan laat de app je zien waar je tussen fruitbloesem kan logeren. 

Na het downloaden van de app krijg je als eerste informatie over hoe en wanneer de bloesem zich ontpopt. Naast informatie over de stand van de bloesem bevat de app ook waardevolle tips en speciale ‘bloesemroutes’.  

En er valt ook van alles te leren! Welke rol spelen de bijen? Welk fruit heeft witte of roze bloesem? Waarom laten ze bloesem soms met opzet bevriezen 

Download nu de gratis Bloesemalert-app via de App- en Google Play store of www.bloesemalert.nl. 

De Bloesemalert-app is een product van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland; hét bureau voor alle recreatieve tips in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. 

In de media

Opnieuw flinke plussen te zien in onderzoek naar bezoekers en bestedingen

Toerisme en recreatie in Rivierenland is explosief gegroeid. Het meest opvallende is opnieuw de forse groei in de verblijfssector waar het aantal overnachtingen een stijging laat zien van maar liefst 64%. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland voerde de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland op verzoek van Regio Fruitdelta Rivierenland uit over peiljaar 2018, aangesloten op de periode van het regionale ambitieplan.

“De groei in het aantal overnachtingen heeft alles te maken met de ontwikkeling van het aanbod.”, legt directeur Richard de Bruin van RBT Rivierenland uit. In het voorgaande onderzoek (2016) was er ook al een forse stijging te zien van circa 19%, gerelateerd aan een stijging van de bezettingsgraden. “Deze 64% komt voort uit een stapeling van zowel een hogere bezetting als nieuw aanbod. Het laat zien dat aanbodontwikkeling een directe boost geeft. Én er is nog ruimte voor meer ontwikkeling, zowel in dag- als verblijfsrecreatie.”

Op alle vlakken is er winst geboekt. Ook de dagrecreatieve sector laat groei zien: 13% in het aantal bezoekers en maar liefst 18% in de bestedingen. Dat betekent dat ook de bestedingen per activiteit zijn toegenomen.

Bedrijfsleven verwacht verdere groei

RBT Rivierenland heeft alle bedrijven tijdens het onderzoek ook gevraagd naar hun gevoel over het jaar 2019 en inschatting van het jaar 2020. Van de ondervraagde logiesbedrijven verwacht 57% dat 2019 een beter jaar was dan 2018. Bij de dagrecreatie ligt dat percentage op 41%. Van alle ondervraagden bedrijven geeft ongeveer de helft aan dat 2020 vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar. Ten tijde van het onderzoek speelde de actualiteit van het COVID-19 virus nog niet. Het is nog afwachten welke impact dat zal krijgen op de vrijetijdssector.

Verdubbeling bij land- en streekwinkels

Een interessant nieuw onderdeel in het onderzoek heeft betrekking op bezoek aan land- en streekwinkels, waarvoor als aparte categorie een eerste meting is opgestart. Van de streekwinkels die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft 62% aan méér bezoekers te hebben gehad dan in 2016. Bij de bedrijven waar sprake is van groei is het aantal bezoekers zelfs ruim verdubbeld in twee jaar tijd.

“We hebben dit onderdeel toegevoegd omdat het streekproduct een steeds grotere waarde krijgt binnen toerisme en recreatie in Rivierenland, aldus Richard de Bruin. “Vorig jaar zijn we in samenwerking met Stichting Platteland Rivierenland al gestart met het streekproductenmerk Betuws Best, om zo de ambachtelijke producten van eigen bodem op een krachtige manier te presenteren. In 2020 gaan we daarmee verder en bekijken we ook de mogelijkheden voor de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.”

Regio Fruitdelta Rivierenland heeft, voor de sector toerisme en recreatie, de ambitie gesteld om een groei van 5% te realiseren. Het onderzoek laat zien dat deze ambitie ruimschoots wordt behaald. Binnen enkele weken is de volledige rapportage te vinden op www.rivierenland.biz. Daar is ook informatie te vinden over andere producten, zoals het streekproductenmerk Betuws Best.

In de media

Stichting Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bundelen vanaf vandaag hun krachten. Als ‘Gastvrij- Gelderland’ spannen zij zich de komende periode in voor toeristische ondernemers en vragen daarbij steun van de provincie.

De toeristische sector – goed voor 2,8 miljard euro aan directe bestedingen en bijna 70.000 Gelderse banen – is hard geraakt en staat door het virus zo goed als stil. “Je kunt dit seizoen nooit meer inhalen en het seizoen start vandaag”, zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. Het is daarom tijd om stappen te ondernemen en de handen ineen te slaan onder de noemer Gastvrij-Gelderland. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan duizend bedrijven uit de sector.

De gevolgen van de maatregelen voor de sector zijn ongekend en immens: geen bezoek betekent geen bestedingen en ook geen werk. Veel bedrijven hebben inmiddels al tijdelijke contracten beëindigd en/of werktijdverkorting aangevraagd, maar dan nog komen ze op korte termijn in financiële problemen.

De vraag van de Gelderse toeristische sector aan de Provincie Gelderland is om:

  1. Samen na te denken over het ondersteunen en versterken van de sector bij het overwinnen van de economische gevolgen van het corona-virus. Niet alleen nu, maar ook straks als het virus op zijn retour is.
  2. Direct extra middelen voor ondernemers vrij te maken, bovenop de lopende nationale maatregelen. Zoals het met spoed uitvoeren van het maatregelenpakket van VNO-NCW en MKB Nederland. Deze extra middelen zijn nodig om de ergste gevolgen voor werkgelegenheid en de provinciale economie te beperken.
  3. De regionale bureaus voor toerisme schorten hun campagnes op tot het moment dat bezoek aan de provincie weer mogelijk is. Wij vragen de Provincie Gelderland om ons op dat moment daarbij extra te ondersteunen.
  4. Richt een taskforce in samen met de samenwerkende partijen om de acute problemen in de sector aan te pakken.
  5. Spreek actief steun en betrokkenheid uit aan de toeristische sector: het zijn voor ondernemers buitengewoon onzekere en moeilijke tijden. Zij kunnen elke vorm van hulp goed gebruiken.

Tevens doet Gastvrij-Gelderland een oproep aan de Gelderse gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting. En daarnaast te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van) de lokale lasten op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van de uitbraak van het corona virus COVID-19.

Lees hier de brief van ‘Gastvrij-Nederland’ aan de Staatssecretaris.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
– Dhr. Ivo Gelsing, voorzitter ‘Gastvrij-Gelderland’ (06-53720112 / i.gelsing@hiswarecron.nl)
– Dhr. Richard de Bruin, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (088-6363898 / directie@rivierenland.biz)

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en Uit®waarde geven een gezamenlijk relatiemagazine uit onder de naam GASTVRIJ. 

GASTVRIJ is een relatiemagazine met achtergrondverhalen, columns, en (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie.

In de regio Rivierenland gebeurt ontzettend veel op het gebied van recreatie en toerisme. RBT Rivierenland en Uit®waarde willen laten zien hoe regionale ondernemers en bestuurders op het gebied van toerisme en recreatie bepaalde vraagstukken oppakken. Deze kennis moet met elkaar gedeeld worden.

“In deze regio zijn veel ondernemers actief in toerisme en recreatie. Vaak opereren ze naast elkaar, terwijl je zoveel van elkaar kunt leren,” licht Richard de Bruin (directeur RBT Rivierenland) toe. Zo is het idee ontstaan voor dit nieuwe relatiemagazine. “We zijn ontzettend trots op het eindresultaat en blij met de fijne samenwerking. Met het nieuwe magazine brengen we alle mooie initiatieven van ondernemers voor het voetlicht en hopen we veel andere ondernemers te inspireren,” aldus Alex Kwakernaak (directeur Uit®waarde).

Blader hier vast online door het magazine

 

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden.”

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

Bekijk de maatregelen hier

Koninklijke Horeca Nederland heeft op hun website een speciale pagina ingericht waar je als horecaondernemer waardevolle informatie kunt vinden die jou als horecaondernemer kan helpen om de benodigde maatregelen te treffen ten tijden van het Coronavirus. KHN houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De pagina wordt dagelijks geüpdatet met relevante informatie.

Aanvullende maatregelen: 16 maart tot en met 6 april 2020: Eet- en drinkgelegenheden dicht

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor scholen en kinderdagverblijven. Lees hier meer wat dit besluit voor jou als horecaondernemer betekent.

Bekijk de betreffende pagina op www.khn.nl

In 2019 lanceerde het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland al de bloesemalert, voor (potentiële) bezoekers die op de hoogte gehouden willen worden van de actuele stand van de bloesem. En met succes, in korte tijd schreven ruim 5.000 consumenten zich in voor de gratis service. Dit jaar komt er een volledige Bloesemalert-app.

Ieder jaar trekken de prachtige bloeiende boomgaarden in Rivierenland – dé fruittuin van Nederland – veel bezoekers. Maar hoe zorg je er nu voor dat je je bezoek op het juiste moment plant en dat je de bloesem niet mist? Door het warme weer van de afgelopen maanden bloeit de bloesem naar verwachting wat eerder dan in voorgaande jaren.

“Het is van alle jaren dat we vragen krijgen over de stand van de bloesem.”, legt directeur Richard de Bruin van RBT Rivierenland uit. “Daarin gaan we met de huidige technieken mee om bezoekers te voorzien van informatie en tips. Een app is daarvoor een logische keuze.”

De gratis app is voor liefhebbers van de bloesem nu al te downloaden in de Appstore en binnenkort ook beschikbaar in de Google Play store.  Na het downloaden van de app krijg je als eerste informatie over hoe en wanneer de bloesem zich ontpopt. Naast informatie over de stand van de bloesem bevat de app ook waardevolle tips, speciale ‘bloesemroutes’, bijzondere locaties en activiteiten.

Ook aan de promotie wordt dit jaar meer aandacht besteed. “Als onderdeel van de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’, wordt de bloesemapp krachtig gepromoot’. De komende weken wordt er volop aandacht besteed aan de promotie van app via social media. Daarnaast wordt er voor de buitenlandse markt een videocampagne gestart. Deze acties zijn bedoeld om de (inter)nationale bezoeker op een ludieke manier kennis te laten maken met dé fruittuin van Nederland. “We verklappen nog niet alles, maar we zullen de komende tijd nieuwe activiteiten blijven presenteren”, aldus Richard de Bruin.

Via deze weg informeren wij u dat wij helaas wegens recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus hebben moeten besluiten om ons netwerkevenement Opening Toeristisch Seizoen 2020 bij de Tuinen van Appeltern te annuleren. Wij vinden het nu onverantwoord om zoveel mensen bij elkaar te brengen en daarmee de kans op verspreiding te vergroten.

Dit geldt ook voor de kennisbijeenkomsten in de ochtend.

Wij hechten heel veel waarde aan dit jaarlijks netwerkmoment waar we elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen. In het najaar van 2020 zal er een nieuwe netwerkbijeenkomst plaatsvinden. Uiteraard ontvangt u daarover nader bericht en een nieuwe uitnodiging.

Wij vinden het spijtig en hopen op uw begrip. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit besluit, dan horen wij graag van u.

Team Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland
info@rivierenland.biz
088 6363 888