Berichten

Als ondernemer heb je te maken met meerdere doelgroepen. Zeker als je naast gasten uit eigen land ook over de grenzen heen kijkt. Maar om deze buitenlandse gasten te benaderen moet je niet alleen kijken naar vertalingen, maar ook naar de inhoud van je product. En vervolgens moet je op zoek naar kanalen om dat specifieke product onder de aandacht te brengen. 

Een van de activiteiten op onze kalender dit jaar is een bezoek aan de RDA in Keulen. Een platform bij uitstek om aanbod voor de internationale markt uit te dragen. In deze workshop gaan we aan de slag met de voorbereiding op dit bezoek. Hoe komt jouw aanbod op een goede manier onder de aandacht? En op welke manier kunnen we elkaar hierin versterken?

Schrijf je alvast in! Dan ontvang je later van ons details over de locatie en het programma.

Op 21 januari organiseerde het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland de workshop ‘Ken je gast’. Voor de één verrassend, voor de ander bevestigend, maar in ieder geval een eyeopener. De zelftest over het vakantiegedrag van de deelnemers aan de workshop was een mooie manier om te ervaren dat we allemaal andere wensen, behoeften en argumenten hebben die de keuze van onze activiteiten en vakanties beïnvloeden.

De middag was gevuld met theoretische kennis over doelgroep analyses en hoe je dat slim in de praktijk kan inzetten. Dank aan de locatie Huize Poelzicht voor de fijne zorgen en dank aan alle deelnemers voor jullie enthousiaste bijdrage. Ons team gaat aan de slag met het voorbereiden van praktische producten die je kunnen helpen bij het begrijpen en benaderen van jouw gast! En zoals gezegd, #durftevragen! Dus als er nog een vraag opborrelt, bel of mail ons.

Kon je niet bij de workshop aanwezig zijn, maar heb je wel interesse in het onderwerp of een tweede workshop, meld het ons via info@rivierenland.biz of 088 6363 888.

Een verslag en vervolginformatie volgt z.s.m.

Terwijl het toeristisch seizoen 2018 nog een zonnig staartje krijgt, is het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland al druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw jaar. Die voorbereiding richt zich op alle vier pijlers waar wij onze werkzaamheden op indelen, namelijk; kennis, ontwikkeling, informatie en marketing.

Groeiende markt
Toerisme groeit. Op basis van de prognoses van het NBTC mogen we in Nederland in 2030 bijna het dubbele aantal buitenlandse bezoekers verwelkomen. Dat biedt kansen waarop we met elkaar moeten voorsorteren. Dat betekent dat je naast het ontwikkelen van nieuw aanbod, ook veel aandacht moet geven aan het versterken van de kwaliteit van bestaand aanbod. RBT Rivierenland kiest daarom voor meer focus op gebiedsontwikkeling, waarbij we de eerste twee pijlers, kennis en ontwikkeling, verder gaan versterken.

Nieuw: TOERISMELAB
Vanaf winter 2018 start RBT Rivierenland met het TOERISMELAB. Een werkvorm waar we alle zaken die te maken hebben met kennis en ontwikkeling in uitvoeren. Dit ToerismeLab wordt daarmee een vast onderdeel van onze reguliere werkzaamheden. Binnen het TOERISMELAB wordt samengewerkt met externe partijen die ons op allerlei gebieden kunnen informeren en inspireren.

Gratis workshops
Het programma van het TOERISMELAB zal jaarlijks worden opgesteld. Op de korte termijn starten we al met een aantal workshops voor het bedrijfsleven, zoals kansen op het gebied van inkomend toerisme, evenementen en doelgroepen (leefstijlen). De workshops worden kosteloos aangeboden aan toeristisch recreatief ondernemers uit Rivierenland. Aan ondernemers van buiten de regio vragen we een bijdrage.

Bekijk hier de georganiseerde kennissessies en workshops!