Berichten

Nieuw initiatief voor herinneringstoerisme in Rivierenland

In de regio Rivierenland is het nieuwe initiatief Sky of Hope gestart op het vlak van herinneringstoerisme. Het doel van dit project is om aandacht te vragen voor de onderbelichte geschiedenis van de zware luchtgevechten boven Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Initiatiefnemer Peter den Tek legt uit wat de achtergrond is van de titel Sky of Hope: “Als mijn vader over de oorlog vertelde noemde hij altijd de overvliegende geallieerde bommenwerpers die dag en nacht aanvallen uitvoerden op Duitsland. De ronkende motoren waren het enige geluid van hoop; hoop dat door de opoffering en inzet van al die ontelbare jonge vliegeniers hoog in de lucht de oorlog voor Nederland spoedig zou eindigen.”

De bommenwerpers maakten voor hun navigatie gebruik van de grote rivieren. In recente jaren zijn er, mede op initiatief van Peter den Tek, resten van vliegtuigen geborgen in de gemeenten Giessenlanden en Lingewaal. In beide gevallen zijn de slachtoffers herdacht in aanwezigheid van nabestaanden uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. De bergingsoperaties hebben geleid tot (hernieuwde) interesse in wat er zich boven Nederland heeft afgespeeld.

Peter den Tek heeft daarop het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en Brederode Advies bij het project betrokken. Om het onderwerp uit te diepen, is op 18 en 19 december een korte studiereis naar Lincolnshire gemaakt waar vele van de bommenwerpers in de oorlog opstegen. In deze regio zijn talloze interessante plaatsen die door vele mensen worden bezocht, wat een belangrijke bijdrage levert aan het toerisme. Tijdens dit werkbezoek werd duidelijk dat er met dit thema reële kansen zijn om internationale toeristen te trekken.

Tijdens de trip is contact gelegd met Lincoln Council, Visit Lincoln en het nieuwe International Bomber Command Centre (IBCC). Deze partijen zijn enthousiast over Sky of Hope en willen het initiatief graag introduceren in het Europese netwerk, essentieel voor het welslagen van het project in de toekomst. De samenwerkende partijen verwijzen over en weer naar elkaar, ontsluiten zo informatie en relevante plaatsen en stimuleren daarmee het bezoek.

Voorlopig staat Sky of Hope nog in de kinderschoenen, maar de potentie is groot. Het IBCC heeft bijvoorbeeld alleen al een bereik van zes miljoen geïnteresseerde personen in onder meer Engeland, Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Overlevenden en nabestaanden willen graag de plaatsen bezoeken waar vliegtuigen zijn neergestort en piloten zijn begraven. Sky of Hope kan in deze behoefte voorzien en is daarom uitdrukkelijk bedoeld als internationaal.

In de aankomende maanden zullen de projectpartners van Sky of Hope relevante partijen bij het initiatief betrekken. Hieronder bevinden zich in ieder geval de provincie Gelderland en ondernemers en overheden in de regio Rivierenland. Op den duur willen de initiatiefnemers vele partijen de kans bieden om deel te nemen, ook in aansluitende regio’s. Dit stuk van de oorlog leeft enorm onder inwoners en mensen uit andere landen, hetgeen Sky of Hope zo geschikt maakt voor toerisme.

Foto: RBT Rivierenland

ANWB lanceert plan voor leuke en veilige dijken in Rivierenland

Behalve sterker kan de Waaldijk in Rivierenland ook een stuk leuker gemaakt worden voor recreanten, stelt de ANWB in een maandag gepresenteerd rapport. Een nieuwe weginrichting kan de dijk bovendien een stuk veiliger maken.

Meer bankjes om over de rivier uit te kijken, fietspaden door de uiterwaard, bloemrijke taluds, pleisterplaatsen aan de rivier, een extra pontje en recreatiehaven, een brug, fruitstalletjes, rustpunten met horeca: de kaart in het rapport Gastvrije Waaldijk is bezaaid met mogelijkheden om recreatie op de dijk te bevorderen.

Veiliger

Volgens de wielrijdersbond wordt de dijk zonder belijning een stuk veiliger. In het voorstel bestaat de weg uit een linker- en een rechterbaan met in het midden een geribbelde strook. Zo kunnen twee fietsers goed naast elkaar fietsen.

Automobilisten die inhalen gaan niet op de ribbels rijden maar helemaal naar de linkerbaan, waardoor zij niet in het gedrang komen. Daarbij moet het wegontwerp inspelen op elementen die al bij de dijk aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een versmalling waar een bankje is of bomen om een dijkopgang te markeren.

Lees verder op Gelderlander.nl

,

Operationeel Manager M/V (Fulltime) – Slot Loevestein

In deze functie ondersteun je de directeur en geef je samen leiding aan de organisatie. Met elkaar zorgen we ervoor dat we bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. Dit doen we niet alleen voor het museum, maar ook voor de gasten die Loevestein bezoeken voor een feest, vergadering, overnachting of tussenstop tijdens een fiets- of wandeltocht.

Verantwoordelijkheden en taken zijn:

  • Je bent verantwoordelijk voor een goede dagelijkse gang van zaken, waarbij je wordt ondersteund door teamleiders
  • Toezien op gastvrije ontvangst van alle bezoekers
  • Leiding geven aan projecten organisatiebreed o.a. op het gebied van ontwikkeling en innovatie
  • Aansturing afdeling Bedrijfsbureau met de functies Financiën, HR, IT, Vrijwilligersbeleid en Marketing
  • Vertalen van beleid naar concrete invulling en monitoring
  • Fondswerving en sponsoring
  • Ondersteuning van de directeur als haar plaatsvervanger en uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de Raad van Toezicht
,

‘Ontdek het Gelderse goud’ nieuwe campagne Gelderse streken

Na de succesvolle fietscampagne ‘Spring op de fiets’ afgelopen voorjaar, gaat er dit najaar weer een nieuwe campagne van Gelderse streken live. Dit keer staat het wandelen centraal met als slogan ‘Ontdek het Gelderse goud’.  Lees meer

Denktank onderzoekt toekomst Fruitcorso

Stichting 4-Stromenland, de organisator van het jaarlijkse Fruitcorso in Tiel, heeft een denktank Fruitcorso in het leven geroepen. Een projectgroep onder leiding van Martin Hommersom gaat nadenken over plannen, waarmee het Fruitcorso de toekomst in kan en die invulling geven aan de wensen van bouwers en leggers, toeschouwers, sponsoren en regiobestuurders. Uiteraard is de randvoorwaarde dat het evenement blijvend kan worden bekostigd. Lees meer

Veel waardering voor Nationale Kersenparty

De eerste Nationale Kersenparty, gehouden op 23 juni jl. in de St. Maartenskerk in Tiel, werd door de aanwezige gasten gewaardeerd. Op het evenement waren 289 gasten aanwezig, die middels een enquête feedback hebben gegeven op het evenement. Lees meer

Dit komt er uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

De in 2014 uitgevoerde monitor vrijetijdseconomie Rivierenland laat zien dat de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme in Rivierenland achterblijft, doordat het aanbod van een grootschalige, jaarrond te bezoeken dagattractie te beperkt is. Naar aanleiding van de monitor is het initiatief genomen om een ontwikkeling op gang te brengen op basis van de kernwaarde fruit, passend bij de aard van de regio, bekend als ‘Fruitrijk’.

Haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

Om te onderzoeken wat er nodig is om Fruitrijk te realiseren  is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk werd geïnitieerd en uitgevoerd door RBT Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, en in samenwerking met Brederode Leisure Advies en Pleisureworld-Connect. Er stonden twee belangrijke vraagstukken centraal:

  • Wat is er voor de ontwikkeling nodig en wat kan dit opleveren qua. aantallen bezoekers en bestedingen?
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor de regio met betrekking tot kansen voor de bestaande sector, bestedingen en werkgelegenheid?

Conclusies

Uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk zijn een aantal belangrijke conclusies gekomen. We vertellen je er graag over in onderstaande video:

Kortom, voor het concept dient er een onderscheidende formule te zijn waarin gezonde en bijzondere streekproducten een rol spelen, karakteristiek voor de regio. Er dient ruimte te zijn voor retail en voor zichtbare gastronomie. Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten te doen zijn en met evenementen dient men mee te kunnen bewegen met de seizoenen. Gekeken naar de locatiekeuze bieden het Deils kwadrant, alsmede toeristische hotspots De Beldert en De Gouden Ham goede kansen. Uit onderzoek blijkt dat attracties waarin de overheid zelf meedoet, succesvoller en duurzamer zijn. Een publiek-private samenwerking kan dus voordeel opleveren. Tot slot laten berekeningen zien dat een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Resultaat

Een dergelijke dagattractie kan de vrijetijdssector in Rivierenland versterken en het totale gebied op de kaart zetten als ideale vestigingslocatie. Als vervolgstap is het advies nu actief investeerders te gaan bereiken aan de hand van een lobbyplan. Een taskforce kan deze acquisitie oppakken en ontwikkeling in brede zin stimuleren. Verbreding kan namelijk leiden tot meer recreatieve ontwikkelingen. Op die wijze brengt men Rivierenland in beeld van investeerders en kan een positieve tendens op gang komen die economie en werkgelegenheid versterken.

Overweldigende animo voor Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland (RIF) van FruitDelta Rivierenland is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal. Het geeft ze een steun in de rug voor het realiseren van hun plannen die passen bij onze regionale ambities. Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt voor een bijdrage. De eerste ronde eindigde eind mei. Hoe nieuw het fonds ook is, de animo is nu al overweldigend: er zijn meer aanvragen binnengekomen dan gehonoreerd kunnen worden door het beschikbare budget voor de eerste ronde. Lees meer

, ,

Rivierenland goed vertegenwoordigd op Velo-city

Van 13 tot en met 16 juni vond in Nijmegen Velo-city plaats. Op ‘s werelds grootste fietscongres laat nationaal en internationaal publiek zich informeren en inspireren op fietsgebied. Ook vanuit Gelderland hebben we samen met partners laten zien wat we te bieden hebben en met welke professionaliteit we fietsen als thema op de kaart zetten. Lees meer

Uitwisseling Kromme Rijnstreek-Rivierenland was een groot succes!

Op maandag 8 mei vond een informatieve bijeenkomst plaats in Rivierenland die werd georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland in samenwerking met ondernemers uit Rivierenland. De bijeenkomst werd bijgewoond door ondernemers uit de Kromme Rijnstreek en Rivierenland. Doel van deze bijeenkomst was kennisontwikkeling, professionalisering en versterken van het onderlinge netwerk. Het was een geslaagde dag! Hierbij een terugblik:

Het ontvangst vond plaats bij ’t VeerHuys in Beusichem met koffie en een heerlijke punt dadeltaart. Vervolgens per bus langs B&B De Appelgaard naar Jachthaven en Camping De Helling waar we werden opgewacht door enthousiaste gidsen van Stichting Stadsgidsen Culemborg. De gidsen hebben ons meegenomen door de historische binnenstad van Culemborg. Wist je dat de metalen pin bij het Stadhuis in Culemborg werd gebruikt om de schofthoogte van paarden te kunnen bepalen? Wil je zelf een stadswandeling maken door Culemborg? Klik hier. Als afsluiting van de stadswandeling hebben we koffie met een heerlijk stuk taart genuttigd bij Lekkers aan de Lek.

Na de koffie met gebak begon de bustour door Rivierenland. De bustour startte in Culemborg en ging via B&B Camping De Hoge Kuil langs Werk aan het Spoel. Vervolgens zijn we naar Heerlijkheid Mariënwaerdt gereden waar we een bezoek hebben gebracht aan de Landgoedwinkel en een vruchtensapje hebben gedronken. Via de Appeldijk en Buurmalsen weer terug naar ’t VeerHuys in Beusichem waar een heerlijke lunch op ons te wachten stond. Gedurende de bustour heeft de voorzitter van TIP Culemborg ons alle ins en outs verteld over de omgeving.

Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!