Berichten

Van 13 tot en met 16 september 2018 was de 99editie van het golfevenement KLM Open. Afgelopen jaar voor de derde keer op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open voor de regio van de toekomstige fusiegemeente West Betuwe (Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen) en gemeente Leerdam onderzocht. Daarnaast heeft de HAN een bezoekersprofiel opgesteld en een vergelijking gemaakt met de edities van 2016 en 2017. De resultaten zijn nu bekend.

Het doel van de samenwerking tussen de gemeenten en HAN is het bevorderen van de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio, het bevorderen van toerisme en de gebiedspromotie van gemeente West Betuwe i.o., buurgemeente Leerdam en het rivierengebied. Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sports Economics Research Center (SERC) volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP). Hiermee worden het bezoekersprofiel van het evenement en de bestedingen in kaart gebracht. Het onderzoek dient tevens als input voor de evenementenvisie van de gemeenten.

Economische impact

De overall bijdrage van het KLM Open 2018 aan de economie van West Betuwe i.o. en Leerdam bedraagt ruim € 530.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 280.000,-) en inkomsten door langer verblijf (€ 142.000,-). De netto bijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) aan de lokale economie bedraagt € 108.355,-. Verschillende ondernemers uit de regio hebben kunnen leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme

Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open eveneens positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 42% van de bezoekers. Een kwart van de bezoekers gaf aan positiever te zijn geworden over de regio. En 41% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 266.000,- tot € 485.000 Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Bezoekers
Het toernooi trok 35.000 unieke bezoekers, met in totaal 41.450 bezoeken. 92% van de bezoekers kwam uit Nederland. Zo’n 22% van de Nederlandse toeschouwers kwamen uit de provincie Noord-Holland, 20% uit Zuid-Holland, 18% uit Noord Brabant, 17% uit Gelderland en 9% uit Utrecht. Van de 8% buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België en Duitsland.

De bezoekers waren gemiddeld 49 jaar oud en over het algemeen hoog opgeleid (76% HBO/WO). Het evenement trok meer mannen (72%) dan vrouwen (28%). De bezoekers gaven gemiddeld € 60,48 per persoon per dag uit (inclusief toegang tot het evenement, exclusief overnachtingen). Hiervan belandde ongeveer € 8,- per bezoeker in West Betuwe en Leerdam. De bezoekers waardeerden het KLM Open 2018 gemiddeld met een 8 als goed.

Vergelijking KLM Open 2016 en 2017

In totaal zorgde het KLM Open 2018 voor ruim een half miljoen euro extra bestedingen in de regio. Dat is bijna 175 duizend euro meer dan in 2017 en bijna gelijk aan 2016. Toen was de economische impact 541.500 euro. De gemeente Lingewaal kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen drie jaar, waarin het KLM Open zowel economisch, alsook maatschappelijk een positieve impuls heeft gegeven aan de regio. De gemeente kijkt dan ook uit naar een eerstvolgende keer. De eerste mogelijkheid is in 2023.

West Betuwe

Gemeente Lingewaal fuseert met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Vanaf 1 januari 2019 kunt u terecht bij de gemeente West Betuwe. Meer informatie op www.westbetuwe.nl

 

Ruim 41.000 mensen hebben van 13 tot 16 september het golftoernooi KLM Open in Rivierenland bezocht. Golfbaan The Dutch in het Betuwse Spijk (gemeente Lingewaal) was voor het derde jaar op rij de locatie voor het evenement. Vanaf volgend jaar wordt het toernooi weer ergens anders gespeeld.

Naast het officiële toernooi met de beste spelers van de European Tour, was er nog veel meer te beleven op het KLM open. Zo werd de regio op de kaart gezet in een promotiestand op de KLM Open Expo. Zo’n 1750 bezoekers zijn langs geweest in de promotiestand, waar een presentatie van de regio te zien was en waar streekproducten van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te proeven waren. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland heeft magazines, routeboekjes en KIDS doe-kaarten beschikbaar gesteld die in de stand werden uitgedeeld.

Naast het beschikbaar stellen van promotiemateriaal, ondersteunde RBT Rivierenland KLM Open ook in de communicatie door berichten te verspreiden op Rivierenland.nl en op de consumentgerichte social media-kanalen. Daarnaast hebben we op logistiek gebied ondersteund door de Rivierenland-bus beschikbaar te stellen.

Tijdens het evenement is een imago- en belevingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio november bekend gemaakt.  De eerste bevindingen tonen een samenhang aan tussen het imago van de regio en terugkeer voor vrijetijdsdoeleinden. Daar waar in 2016 de intentie om terug te keren naar de regio voor vrijetijdsdoeleinden nog 36 procent was, groeide dit in 2017 naar 42 procent. De eerste cijfers uit de metingen in 2018 tonen aan dat in 2017 daadwerkelijk zo’n 32 procent is teruggekomen voor recreatiefverblijf.

Van 13 tot en met 16 september 2018 wordt de 99e editie van het KLM Open gespeeld in Rivierenland. Voor het derde jaar op rij op Golfbaan The Dutch in Spijk in de gemeente Lingewaal. Naast het officiële toernooi met de beste spelers van de European Tour, is er nog veel meer te beleven op het KLM Open. 

Het toernooi is ook een mooie kans om de regio Rivierenland extra op de kaart te zetten. De gezamenlijke promotiestand op de KLM Open Expo van de gemeenten Leerdam, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en de Regio Rivierenland laat zien wat er allemaal te beleven is voor bezoekers in de omgeving. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland ondersteund hierin door het beschikbaar stellen van promotiemateriaal. De KLM Open Expo is de grootste golfbeurs van Nederland en grenst aan de golfbaan.

Naast het beschikbaar stellen van promotiemateriaal, ondersteunt RBT Rivierenland KLM Open ook in de communicatie door berichten te verspreiden via Rivierenland.nl en op de consumentgerichte social media-kanalen. Daarnaast ondersteunen we ook op logistiek gebied door de Rivierenland-bus beschikbaar te stellen.

Meer weten over KLM Open? Lees hier het persbericht van de gemeente Lingewaal.

Van 14 tot en met 17 september 2017 was de 98e editie van het golfevenement KLM Open. Afgelopen jaar voor de tweede keer op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open voor de regio van de toekomstige fusiegemeente West Betuwe (Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen) en gemeente Leerdam onderzocht. Daarnaast heeft de HAN een bezoekersprofiel opgesteld en een vergelijking gemaakt met de editie van 2016. De resultaten zijn nu bekend.

Het doel van de samenwerking tussen de gemeenten en HAN is het bevorderen van de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio, het bevorderen van toerisme en de gebiedspromotie van gemeente West Betuwe i.o., buurgemeente Leerdam en het rivierengebied. Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sporteconomie volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP). Hiermee worden het bezoekersprofiel van het evenement en de bestedingen in kaart gebracht. Het onderzoek dient tevens als input voor de evenementenvisie van de gemeenten.

Economische impact

De overall bijdrage van het KLM Open 2017 aan de economie van West Betuwe i.o. en Leerdam bedraagt € 356.150,-. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 223.000,-) en inkomsten door langer verblijf (€ 61.000,-). De netto bijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) aan de lokale economie bedraagt € 72.150,-. Verschillende ondernemers uit de regio hebben kunnen leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme

Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 42% van de bezoekers. Een kwart van de bezoekers gaf aan positiever te zijn geworden over de regio. En 41% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 600.000,-. Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Bezoekers
Het toernooi trok ruim 26.000 unieke bezoekers, met in totaal 31.500 bezoeken. 96% van de bezoekers kwam uit Nederland. Zo’n 22% van de Nederlandse toeschouwers kwamen uit de provincie Zuid-Holland, 22% uit Noord-Brabant, 19% uit Noord Holland, 16% uit Gelderland en 9% uit Utrecht. Van de 4% buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België en Engeland.

De bezoekers waren gemiddeld 49 jaar oud en over het algemeen hoog opgeleid (69% HBO/WO). Het evenement trok meer mannen (68%) dan vrouwen (32%). De bezoekers gaven gemiddeld € 48,15 per persoon per dag uit (inclusief toegang tot het evenement, exclusief overnachtingen). Aan eten en drinken werd ruim 15,- per persoon per dag besteed. De bezoekers waardeerden het KLM Open 2017 gemiddeld met een 7.7 als goed.

Vergelijking KLM Open 2016 en 2017

De economische impact voor de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen, Neerijnen en Leerdam is in 2017 lager dan in 2016. De bijdrage van organisatie TIG Sports aan de lokale economie is gegroeid. Ondanks de extreem slechte weersomstandigheden op de eerste twee dagen, en daardoor lagere bezoekersaantallen, hebben de gemeenten samen bijna € 360.000 als bijdrage aan de lokale economie kunnen toeschrijven als gevolg van het KLM Open 2017. Het economische potentieel bij gelijke aantallen bezoekers en additionaliteit is minimaal gelijk of zelfs groter dan in 2016. Daarmee is het toeristische potentieel door herhalingsbezoek voor vrijetijdsdoeleinden in de regio door bezoekers van de KLM Open gegroeid van € 440.000,- in 2016 naar bijna € 600.000,- in 2017.

Vervolg
Ondanks de lagere economische impact ten opzichte van het jaar ervoor, blikt de gemeente Lingewaal terug op een organisatorisch en sportief succesvol evenement in goede samenwerking met organisator TIG Sports. Met de inzet van de HAN wordt ook voor komend jaar gekeken naar de mogelijkheden voor de ondernemers in de regio en voor het uitbreiden van de recreatie- en toerismebranche. De projectgroep van de HAN onderzoekt ook de mogelijkheden om bezoekers van het KLM Open voor langere termijn te binden aan de regio.

De afgelopen dagen, van 14 tot en met 17 september vond op golfbaan The Dutch in Spijk het KLM Open 2017 plaats. Nieuw dit jaar was een gezamenlijke promotiestand ‘Toerisme & Recreatie’ van de gemeenten Leerdam, Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en Regio Rivierenland op de KLM Open Expo om het gebied te promoten en de bezoekers te binden aan de mooie regio. De gemeente Lingewaal kijkt tevreden terug.

De start op donderdag ging gepaard met veel regen, waardoor de wedstrijd halverwege de middag werd afgelast. Maar de weersomstandigheden verbeterden en de finaledag op zondag was droog en zonnig. Er viel veel te beleven voor jong en oud en de sfeer was alle dagen goed. De inwoners van Spijk waren uitgenodigd door TIG Sports en donderdag en vrijdag kwamen de kinderen van de basisscholen uit Lingewaal en omliggende gemeenten op uitnodiging van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) een balletje slaan in funpark ‘Raak!’. De Linge eend was in touw om de streek rondom de rivier de Linge te promoten. De promotiestand werd bemand door vrijwilligers van onder andere Uit®waarde, Slot Loevestein, inwoners uit de gemeente Lingewaal en medewerkers van de vier deelnemende gemeenten.

Promotiestand

In de stand was promotiemateriaal beschikbaar van de highlights in het Rivierengebied en glasstad Leerdam. Evenals een impressie van fruit en streekproducten. In de stand waren de palen van de struinroutes en borden van het fietsroutenetwerk in Rivierenland van Uit®waarde aanwezig. Uit®waarde ontwikkelt de recreatiegebieden en land- en routegebonden voorzieningen in Rivierenland en houdt ze in stand. Een mozaïek van FruitDelta Rivierenland fleurde de tent en diende tevens als promotie voor het regionale Fruitcorso. De overnachtingsmogelijkheden, de theetuinen en de restaurants zijn ook onder de aandacht gebracht. Op deze manier is aan de bezoekers laten zien dat je voor langere tijd in de omgeving kunt recreëren en verblijven.

Reacties bezoekers
De gemiddelde bezoeker was verrast over wat de regio te bieden heeft aan wandelpaden en fietsroutes, waarin je het groene landschap kunt beleven en de rijke cultuurhistorie kunt proeven. Ook het kunnen bezoeken van de forten (GeoFort, fort Vuren, kunstfort Asperen), Mariënwaerdt en musea (Glasmuseum, Slot Loevestein) maakte de bezoeker enthousiast, evenals de vele overnachtingsmogelijkheden.

Terugblik

De gemeente Lingewaal is tevreden over de opzet van de promotiestand, ook de locatie op het buitenplein was erg geschikt. Een groot aantal bezoekers uit de regio, andere delen van Nederland en het buitenland heeft de stand bezocht. De bezoekers uit de eigen regio vonden de promotiestand een goede afspiegeling van het gebied. De bezoekers aan de stand waren enthousiast en over het algemeen zeer tevreden. Vooral vrijdag en zondag waren succesvol door het droge en zonnige weer.

Evaluatie

De komende weken wordt het evenement geëvalueerd. Daarnaast heeft ook dit jaar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tijdens het KLM Open onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers naar de economische impact van het evenement voor de regio. De uitkomsten hiervan worden later bekendgemaakt.

Over drie weken gaat het KLM Open van start bij golfbaan The Dutch in Spijk. Dit jaar zijn Regio Rivierenland, gemeenten Leerdam, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vertegenwoordigd op het KLM Open met een gezamenlijke promotiestand Recreatie & Toerisme op de KLM Open Expo. De KLM Open Expo is de grootste golfbeurs van Nederland en grenst aan de golfbaan. Deze Expo vindt gelijktijdig met het golftoernooi plaats, van 14 tot en met 17 september 2017. De stand biedt de kans om te laten zien hoe mooi de regio is en wat er allemaal te beleven valt voor de bezoekers in de omgeving. Lees meer

De gemeente Lingewaal voorziet grote drukte op de wegen rondom de golfbaan in het Lingebos tijdens het KLM Open in Spijk van 14 tot 17 september. 

Zij waarschuwt dan ook voor langere reistijden en beperkte parkeerplaatsen bij het recreatiegebied als gevolg van het topgolfevenement. De gemeente belooft de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Ad.nl

Het aftellen is begonnen: over vier weken gaat het KLM Open van start bij golfbaan The Dutch in Spijk. Van 14 tot en met 17 september ontvangt de gemeente Lingewaal topgolfers uit de wereld. Het KLM Open behoort tot een van de grootste jaarlijkse sportevenementen van Nederland. Lees meer

De toekomstige gemeente West Betuwe gaat zich voor het eerst presenteren op het prestigieuze KLM Open golftoernooi in Spijk.

De gemeente Neerijnen heeft besloten om 4.000 euro mee te betalen aan een gezamenlijke stand met de toekomstige fusiepartners Geldermalsen en Lingewaal. De drie gemeenten zorgen ook dat er vertegenwoordigers in de stand aanwezig zijn die bezoekers kunnen wijzen op de aantrekkelijke kanten van West Betuwe.

Het is voor het tweede jaar op rij dat het golftoernooi plaatsheeft op grondgebied van de toekomstige gemeente West Betuwe, bij Golfbaan The Dutch in Spijk.

Lees het volledige artikel op Gelderlander.nl

Van 8 tot en met 11 september was de 97e editie van het golfevenement KLM Open op de golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open onderzocht en een bezoekersprofiel opgesteld. De resultaten zijn nu bekend.

Het doel van de samenwerking tussen de gemeente en HAN was het bevorderen van de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio, het bevorderen van toerisme en de gebiedspromotie van Lingewaal en de regio. Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sporteconomie volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP).

Economische impact

De overall bijdrage van het KLM Open 2016 voor de Lingewaalse economie bedraagt € 541.500. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 314.300) en inkomsten door langer verblijf (€ 162.000). De netto bijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) aan de Lingewaalse economie bedraagt € 65.200. Verscheidene ondernemers uit Lingewaal en omstreken (onder andere Gorinchem, Leerdam en Werkendam) hebben kunnen leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme

Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 51% van de bezoekers. Ruim de helft gaf aan positiever te zijn over de regio. 36% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 440.000. Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Bezoekers
Uit de economische impactstudie blijkt dat het KLM Open in Spijk 38.000 unieke bezoekers – met in totaal 45.000 bezoeken – heeft mogen verwelkomen. 79% kwamen van buiten Lingewaal en zij waren zonder dit evenement niet in de gemeente geweest. 86% van de bezoekers kwam uit Nederland en 14% kwam uit het buitenland. Zo’n 19% van de Nederlandse toeschouwers kwam uit de provincie Zuid-Holland, 18% uit Gelderland, 13% uit Noord-Brabant en 12% uit Utrecht. Van de buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België, Duitsland en Engeland.

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was met 46 jaar relatief jong te noemen. De bezoekers waren vooral HBO/WO opgeleid (63%). Het evenement trok aanzienlijk meer mannen (70%) dan vrouwen. De bezoekers gaven gemiddeld € 72,15 per persoon uit (exclusief overnachtingen), voornamelijk aan eten en drinken en toegang tot het evenement. De bezoekers waardeerden het KLM Open overall gemiddeld met een 7.8.

Vervolg

De gemeente Lingewaal blikt terug op een organisatorisch en sportief succesvol evenement in goede samenwerking met organisator TIG Sports. Met de inzet van de HAN wordt ook voor komend jaar gekeken naar de mogelijkheden voor de ondernemers in de regio en voor het uitbreiden van de recreatie- en toerismebranche. De projectgroep van de HAN onderzoekt ook de mogelijkheden om bezoekers van het KLM Open voor langere termijn te binden aan de regio.

Download de factsheet voor een compleet overzicht.

Beeld: KLM Open