Strategische Marketingvisie 2017-2020

Wat is belangrijk en waar kunnen we ons de komende jaren op richten om de vrijetijdseconomie in de regio te versterken? Om die vragen te beantwoorden is de Strategische Marketingvisie Rivierenland 2017-2020 opgesteld door RBT Rivierenland. Deze visie sluit, waar mogelijk, aan bij bestaande visies van gemeenten, Regio Rivierenland en de provincie Gelderland.