monitor vrijetijdseconomie rivierenland

De vrijetijdssector is een belangrijke groeisector in het Rivierenland. Niet alleen voor een dagtocht maar ook voor een wat langer verblijf biedt Rivierenland een divers en aantrekkelijk aanbod.

Onderzoek naar economische waarde

Het onderzoek genaamd: Monitor vrijetijdseconomie Rivierenland, geeft inzicht in de bestedingen van bezoekers en het aantal banen in de sector. Doordat het onderzoek nu voor de vierde keer wordt uitgevoerd kan de ontwikkeling van meerdere jaren in beeld worden gebracht (2009 tot 2016). De resultaten van het onderzoek zijn van grote waarde om de ambities die mede vanuit de regionale overheid worden gesteld vast te houden.

Medewerking bedrijfsleven van groot belang

RBT Rivierenland heeft het bureau ZKA Consultants & Planners gevraagd het onderzoek uit te voeren. ZKA zal ondernemers de komende weken benaderen met een korte telefonische vragenlijst. Medewerking van het bedrijfsleven aan dit onderzoek is van groot belang om tot een goed, representatief beeld van de sector te komen. We roepen ondernemers op medewerking te verlenen en gegevens beschikbaar te stellen over het jaar 2016 (zoals herkomst van uw gasten, bezoekersaantallen en indien van toepassing aantal bedden, aantal overnachtingen, etc.).

Privacy gewaarborgd
Uiteraard zullen alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden alleen op gemeentelijk-, regionaal en sectorniveau weergegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Caroline Scholtens van RBT Rivierenland.

De Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland werd eerder uitgevoerd in 2019, 2011 en 2014. Bekijk de actuele informatie op Rivierenland.biz/monitor