Rijkswaterstaat is gestart met een proef om een aantal segmenten van het geluidsscherm ter hoogte van hotel Van der Valk te vergroenen. Beeldend kunstenaar en geboren Tielenaar Jan van IJzendoorn heeft op verzoek van Rijkswaterstaat en gemeente Tiel een plan gemaakt. Het project wordt ondersteund door regio Rivierenland.

Dagelijkse ergernis
Roland van Vugt, stadspromotie Tiel: “De uitdaging is om rijksweg A15 beter te integreren in ons fraaie Betuwelandschap. De met graffiti besmeurde panelen doen daar op dit moment afbreuk aan en vormt een dagelijkse ergernis voor veel mensen.” Als het aan Rijkswaterstaat en de gemeente Tiel ligt, komt daar de komende jaren verandering in.

Aanleiding
De gemeente Tiel ziet graag een verfraaiing vanuit de A15 op de stad. Vanuit die behoefte zijn gemeente Tiel en Rijkswaterstaat in gesprek geraakt. Rijkswaterstaat wil graag bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. De organisatie wil daarom meewerken aan een pilot om zo na te gaan of vergroening van het geluidsscherm en verbetering van de landschappelijke inpassing te realiseren is. Tijdens de pilot wordt ook bekeken welke effecten deze vergroening hebben. Op basis van de resultaten uit de pilot wordt besloten om het project verder uit te rollen of te beëindigen.

Meer biodiversiteit
Jan Dirk van Duijvenbode, adviseur Innovatie bij Rijkswaterstaat: “De uitdaging wordt om deze route anders, prikkelender, creatiever en duurzamer in te richten op een wijze die aansluit op het DNA van de streek. Bovendien voegt het ontwerp biodiversiteit toe en daar wordt iedereen beter van.”

Het ontwerp
Jan van IJzendoorn over zijn ontwerp: “Aan weerszijden van het betonnen geluidsscherm wordt klimbeplanting aangebracht. Over de geluidswand wordt een roestvrijstalen gebogen frames geplaatst. Deze gebogen frames verwijzen naar de moderne fruitboomteelt in de Betuwe. Tussen de gebogen frames worden netten gespannen waarlangs eveneens beplanting kan groeien. Op deze wijze krijg je een dubbele plantenlaag die samen met de gebogen frames zorgt voor een driedimensionalisering van het oorspronkelijke geluidsscherm.”

Fasering
De proefplaatsing vindt in twee fasen plaats. Tot eind januari wordt door de firma van Doorn uit Geldermalsen grondverbetering toegepast langs het scherm en worden de wanden voorzien van beplanting. Tevens wordt een proefontwerp van het buizenframe gemaakt. Dit wordt eerst bij de firma Slegers getest voordat het langs de A15 geplaatst wordt. De planning is dat dit frame medio 2016 wordt geplaatst langs de A15.