Over ons

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland is opgericht in 2004 en is aangewezen als dé organisatie voor toerisme en recreatie in de regio Rivierenland. De zelfstandige stichting is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten van de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en het bedrijfsleven.

Onze doelstelling

Het bevorderen van bestedingen en werkgelegenheid in de toeristische sector. Als betrouwbare en professionele ‘vrijetijdspartner’ in de regio, biedt RBT Rivierenland toeristisch-recreatieve kennis, ervaring en informatie aan bedrijfsleven, overheid en consumenten.

Strategische Marketingvisie 2017-2020

Doelgerichte werkwijze
Om onze doelstelling te behalen werken we vanuit een viertal pijlers: kennis, ontwikkeling, informatie en marketing.

1. Kennis & Inzicht

Wij volgen de vrijetijdssector op de voet, want ‘meten is weten’! Zo kunnen we de juiste adviezen geven aan ondernemers en gemeenten. Ook organiseren we jaarlijks diverse kennisbijeenkomsten, netwerkmomenten en workshops voor het bedrijfsleven.

In de praktijk

 • Coördineren van de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland.
 • Overdragen van nuttige trends en ontwikkelingen via nieuwsbrieven, onze website www.rivierenland.biz en sociale media.
 • Overleggen met premium partners (klankbordfunctie).
 • Organiseren van kennisbijeenkomsten en workshops voor het bedrijfsleven.

2. Ontwikkeling

Voor een sterke toeristische regio ontwikkelt RBT Rivierenland producten om bezoekers te informeren over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in Rivierenland. Bovendien stimuleren we de ontwikkeling van specifiek aanbod en de algemene ontwikkeling van de regionale vrijetijdssector.

In de praktijk

 • Sparringpartner en aanjager van nieuwe grootschalige conceptprojecten zoals Fruitrijk.
 • Ontwikkeling van jaarlijks promotiedrukwerk, van het glossy magazine RVRNLND tot fietslabels en ansichtkaarten.
 • Ontwikkeling van websites en diverse gratis online applicaties.
 • Opzet van thematische campagnes, zoals de kersencampagne of de citymarketingcampagne ‘Culemborg klopt!’.
 • Ontwikkeling van materialen ‘op maat’ voor bedrijven en overheden.

3. Informatiemanagement

Goede informatie is essentieel voor de juiste communicatie en marketing. Wij werken continu aan de content in onze databases met points-of-interest (POI), routes, arrangementen en evenementen, waarbij we zorgen dat de informatie goed vindbaar is en terecht komt waar de vraag is. Wij werken intensief samen met de regionale en landelijke media voor de promotie van de regio en onze partners.

4. Regiomarketing Rivierenland

Bij de regiomarketing voor Rivierenland is gekozen voor het inzetten op een vijftal kernwaarden, die de identiteit van het gebied goed beschrijven: bloesem, fruit, rivieren, dijken en origineel. Zij vormen de basis voor onze marketingstrategie.

In de praktijk

 • Promotie van de regio op beurzen en tijdens evenementen.
 • Genereren van ‘free publicity’ door nauwe contacten met de pers.
 • Coördineren van diverse marketingacties binnen projecten.
 • Promotionele acties in samenwerking met uitgeverijen.

Alleen een juiste synergie tussen overheden, bedrijfsleven en organisaties kan leiden tot de gewenste economische groei van de regio. Wij zetten ons samen al 12 jaar in om dit te versterken en uit te bouwen.

 • KENNIS

 • ONTWIKKELING

 • INFORMATIE

 • MARKETING

Het team

RBT Rivierenland bestaat uit een bureau van 6 medewerkers. Het team wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die toezicht houden op de organisatie en het bestuur.

Het huidige raad van toezicht bestaat uit:

Voorzitter
De heer Thomas Steenkamp

Commissaris
Mevrouw Gerry Kocken (Cognitor Accountancy)

Commissaris
De heer Vincent van de Weerd (’t VeerHuys Beusichem)

Richard de Bruin is directeur -bestuurder van de Stichting RBT Rivierenland.

Onze projecten