In mei 2014 heeft er een persreis voor de Duitse pers plaatsgevonden. Tijdens die persreis is er een bezoek gebracht aan verschillende locaties in Gelderland, en natuurlijk zijn er ook diverse plekken in Rivierenland bezocht. Naar aanleiding van die persreis is er deze maand een artikel geplaatst in het Duitse magazine Revierkind van april-mei 2015. Het familiemagazine Revierkind heeft een oplage van 30.000 ex. en wordt verspreid in de omgeving van Bochum en Dortmund. Meer info kun je vinden op www.revierkind.de

Lees het artikel hier:

Revierkind april-mei 2015