Ben jij een echte ambassadeur van de Betuwe, de Bommelerwaard of het Land van Maas en Waal? Draag jij het imago van de regio een warm hart toe en wil je dit zichtbaar maken voor al je gasten? Dan maak je kans op sponsoring van je buitenreclame. Dus wordt het tijd voor nieuwe parasols of een mooi nieuw fietsenrek voor je gasten? Of ga je liever voor viltjes of menukaarthouders? Als je als ondernemer bereid bent om daar een regionale ‘Steeltje Hart’ versie van te laten maken, dan maak je kans op een (deel)sponsoring van je investering.

Meld je idee (met offerte) voor 21 maart aan via info@rivierenland.biz! Ons projectteam bekijkt alle ideeën en gaat de keuze beoordelen op zichtbaarheid, duurzaamheid en originaliteit.

RIV logo Steeltjehart FC

 

Gerrit van Osch is al jaren als vrijwilliger aan RBT Rivierenland verbonden als fotograaf. Dit voorjaar gaat hij weer op pad om foto’s te maken van allerlei activiteiten en locaties.  Wil je ook graag opgenomen in de lijst van locaties, meld je dan nu aan! Wij doen dan ons best om zoveel mogelijk adressen mee te nemen in de fotografie.

Graag ontvangen wij bij aanmelding een contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. Je wordt dan van tevoren gebeld over de dag van opname. Tevens kan je dan eventuele wensen aangeven. Er is geen garantie dat alle locaties en wensen meegenomen kunnen worden. Uiteraard zullen wij na afloop de foto’s kosteloos beschikbaar stellen aan het betreffende bedrijf of organisatie.

Je kunt je aanmelding sturen naar info@rivierenland.biz. Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 15 maart 2015. Zonder aanmelding zullen wij op locatie geen foto’s komen maken.

Met het plaatsen van de 38-kilometer lange fietsroute ‘Rondje Park Lingezegen’ heeft het nieuwe routeplatform Gelderseroutes.nl een mijlpaal bereikt. De 100e route staat online!

Park Lingezegen is een landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur en water. In en rond Lingezegen kun je fietsen, wandelen, kanoën, lekker eten en drinken en nog veel meer. Park Lingezegen is opgedeeld in vijf deelgebieden. Deze deelgebieden hebben ieder ‘persoonlijke’ accenten, wat het gebied aantrekkelijk maakt om in te recreëren.

Kwalitatieve routes
De fietsroute is een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van Gelderse Routes. Het platform telt nu 100 routes en dit wordt flink uitgebreid in 2015. Voor Gelderse Routes staat de kwaliteit van de routes voorop. De routecontent is deelbaar en wordt ter beschikking gesteld aan het toeristisch bedrijfsleven vanuit de overtuiging dat informatie op zoveel mogelijk plaatsen verkrijgbaar moet zijn en dat ondernemers aan een route deze ook zelf zoveel mogelijk moeten promoten.
Het bijzondere aan Gelderse Routes is de focus op de tips voor onderweg, zoals bijvoorbeeld een lokale galerie, een streekmuseum of pannenkoekenhuis. Deze tips – soms voorzien van een actie of een arrangement – brengen bezoekers op de meest onverwachte plekken, waardoor een route een écht dagje uit wordt.

Rol van bedrijven
Een populaire route bouw je niet alleen maar samen met anderen. Hoe meer waardevolle tips er aan een route gekoppeld zijn, des te groter de aantrekkingskracht van een route. We roepen ondernemers die langs of in de buurt van een route liggen dan ook op om zich aan te melden als ‘tip voor onderweg’.  Meedoen is simpel, snel en betaalbaar. Vanaf € 50,00 doe je al mee.  Ondernemers kunnen voor meer informatie terecht op Gelderseroutes.biz.

Ben je een toeristisch- of recreatieve ondernemer in de Bommelerwaard? Komen er regelmatig fietsers, wandelaars, ruiters of mountainbikers langs je onderneming? Ben je geïnteresseerd in tips over de vele voordelen die een onderneming aan een recreatieve route biedt en wil je graag ideeën hierover uitwisselen met andere ondernemers? Dan is de workshop ‘Help! Ik lig aan een route – Bommelerwaard’ iets voor jou!

Tijdens deze praktische workshop bespreken we de voordelen en kansen voor bedrijven die aan een route liggen. Na een korte introductie gaan we in kleine groepjes aan de slag waarin we successen, vragen en ideeën met elkaar uitwisselen. Ook denken we na over nieuwe direct toepasbare concepten die je helpen méér rendement uit routes te halen.

Je kunt je voorbereiden door alvast na te denken over de volgende vragen:

–              Weet je of en aan welke recreatieve routes je bedrijf ligt?
–              Wat maakt jouw bedrijf interessant en onderscheidend voor recreanten en toeristen?
–              Op welke doelgroep(en) richt je je?
–              (Hoe) gebruik je routes in je promotie en marketing?
–              Ken je andere ondernemers aan route en (hoe) werk je samen?

Neem gerust voorbeelden mee van eigen activiteiten rondom routes die anderen kunnen inspireren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (happen & stappen) arrangementen, open dagen, social media acties etc.

De workshop ‘Help, ik lig aan een route’, wordt begeleid door Wouter Gijsbertsen. Er is maximaal plaats voor 30 personen. Deelname is kosteloos en wordt je aangeboden door Gelderse Routes.

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet komen? Geef dat dan tijdig aan ons door zodat iemand anders je plek kan innemen en wij geen onnodige kosten maken.

Datum: Maandag 16 maart 2015
Locatie: Restaurant Dukdalf, Kerkdriel
Tijd: 19:30 – 22:00 uur

Meld je hier aan voor de workshop

 

Fietsroutes langs rivieren zijn vooral bij Duitse, Belgische en Nederlandse fietsers erg populair. Bekende routes zijn onder meer de Donaufietsroute, de Elbefietsroute en de Fietsroute langs de Loire.

Eind januari 2015 is er een samenwerking getekend tussen 30 partijen uit Frankrijk, België en Nederland om gezamenlijk een duizend kilometer lange-afstands-fietsroute langs de Maas te realiseren. Het doel is om in deze periode (voornamelijk) bestaande fietsroutes langs de Maas vanaf de bron in Frankrijk tot aan de monding in Nederland aan elkaar te koppelen en in de markt te zetten als één belevenisvolle en herkenbare Maasfietsroute. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande lange-afstand-routes zoals de LF3 (Maasroute) en de LF12 (Maas en Vestingroute) die ook Gelderland doorkruisen.

De samenwerking is erop gericht ter stimulering van zowel dagtoerisme als het verblijfstoerisme. De verwachting is een toename van tienduizenden extra fietstoeristen die vele tientallen miljoenen euro’s opleveren voor attracties, hotels, B&B’s en horeca in steden en dorpen langs de rivier. Door de gehele route op te knippen in losse etappes kunnen deze regionaal worden vermarkt.

Voor het Gelderse deel zijn Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland samen met de Provincie Gelderland en het Regionale Bureau voor Toerisme Arnhem – Nijmegen projectpartner in het consortium. De Regionale Bureaus voor Toerisme nemen de promotie van de Maasfietsroute bij recreanten en toeristen voor haar rekening. De routes worden onder andere ontsloten via het nieuwe Gelderse routeplatform Gelderseroutes.nl. Het Landelijk Fietsplatform heeft als koepelorganisatie daarnaast een coördinerende rol en treedt op als ambassadeur namens alle betrokken Nederlandse partners.

 

 

Graag nodig ik u, mede namens Regio Rivierenland, uit voor het minicongres Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Rivierenland 2016-2019 op 11 maart.

Het Uitvoeringsprogramma is onderdeel van een visietraject voor ontwikkeling van de sector tot in 2025. Tijdens dit minicongres lichten we toe wat in dit traject is bedacht als het laaghangend fruit (korte termijn acties), als appels en peren voor de komende jaren en als verder weg gelegen ‘kersen op de taart’.

Het Uitvoeringsprogramma is voorbereid door een werkgroep met vertegenwoordigers van bedrijven, gemeenten en uitvoeringsorganisaties. We beschikken nu over een schets die we graag met u tegen het licht houden. Daarnaast zoeken we verdieping met concrete projecten bij de algemene thema’s.

Wij ontvangen u graag voor een korte, energiegevende meeting. Doel is dat u op de hoogte bent van de aanpak en uw inbreng kunt hebben, wij hopen uw mening en concrete ideeën te horen. Bijgaand ontvangt u daartoe alvast de huidige schets van het Uitvoeringsprogramma.

Programma
09.30 uur Ontvangst met appelgebak en perenvlaaitjes
10.00 uur Welkom en inleiding
10.10 uur Toelichting Uitvoeringsprogramma
10.30 uur Bespreking in plukteams van 5 à 6 personen
Ronde 1: Algemene beschouwingen
Ronde 2: Concrete projecten bij thema’s
11.15 uur Oogst van de plukteams
11.45 uur Afsluiting

Locatie
Moeke Mooren
Blauwe Sluis 1b
6629 KK Appeltern

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via kaspers@brederodeadvies.nl.
Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 4 maart.

We stellen uw komst zeer op prijs. Lukt dat niet, dan vernemen wij graag per mail uw reactie op het Uitvoeringsprogramma.
Hopelijk kijkt u net als wij graag vooruit naar wat we samen kunnen bereiken.

Graag tot 11 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Rivierenland
Johan Kaspers
Brederode Advies
06-13517163

 

Op 31 januari en 1 februari jl. presenteerden Rivierenland, Veluwe, Regio Arnhem Nijmegen en de Achterhoek zich onder de noemer ‘Gelderland levert je mooie streken’ op de goed bezochte Fiets- en Wandelbeurs in de Amsterdamse RAI. De beurs trok in totaal 18.950 bezoekers. Elke regio bemande een eigen informatiebalie. Men kon er terecht voor gratis fiets- en wandelroutes en ideeën opdoen voor een kort of langer verblijf in één van de Gelderse Streken. Eind van deze maand, op 28 februari en 1 maart, is de beursstand van Gelderse Streken te zien op de Fiets- en Wandelbeurs in Antwerpen.

 

Op 18 maart worden de verkiezingen voor de provinciale staten weer gehouden. Voor de sectoren recreatie en toerisme zijn de beslissingen uit de provinciale politiek van groot belang. Gezien het grote belang van deze sectoren voor de regio heeft Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland een overzicht gemaakt van de uitgangspunten, knelpunten en wensen t.a.v. het toeristisch beleid in de provincie Gelderland. De eigenheid van de regio is daarin een belangrijk aandachtspunt.

Centraal in de beknopte folder ‘Vrijetijdseconomie, speerpunt voor Rivierenland’ staan tien redenen genoemd waarom toerisme in Rivierenland de aandacht verdient van de provinciale politiek. Deze tien punten worden onderbouwd door:

– Een overzicht van het sociaal (o.a. goed voor 2200 FTE aan banen) en economisch (o.a. 161 miljoen aan bestedingen) belang van de vrijetijdseconomie voor de regio.
– De koers die RBT Rivierenland heeft ingezet voor de komende jaren; waarbij vooral initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de samenleving centraal staan.
– Een visie op de rol die de provincie, de gemeenten, het RBT en de ondernemers spelen bij de toeristische ontwikkeling van de regio en hun onderlinge samenhang.

Rivierenland vraagt nadrukkelijk aan de bestuurders in de provincie Gelderland om de autonomie en zelfstandigheid van de verschillende regio’s als uitgangspunt te behouden voor het toekomstig beleid. De verschillende regio’s vragen immers om een heel eigen aanpak. Zo vraagt de Veluwe, een gebied met een lange toeristische historie, om een andere aanpak dan Rivierenland; een jong toeristengebied in ontwikkeling. Van de provincie wordt vooral gevraagd om een faciliterende rol, waardoor projecten van ondernemers een kans krijgen.

De folder wordt de komende periode verstuurd aan de kandidaten op de lijsten van de provinciale statenverkiezingen. Tijdens regionale verkiezingsbijeenkomsten wordt de folder uitgedeeld aan geïnteresseerden.
De folder is mede opgesteld door de stuurgroep Toerisme en Recreatie. Een samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en organisaties in de vrijetijdseconomie van Rivierenland.

Lees de folder hier:

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op de goed bezochte Fiets- en Wandelbeurs in de Amsterdamse RAI zorgde de feestelijke aftrap van Gelderse Routes op zaterdagmiddag 31 januari voor extra drukte. Het evenement trok in totaal 18.950 enthousiaste fiets- en wandelliefhebbers. Met bubbels en petit fours werd het officiële startsein gegeven voor Gelderse Routes, het nieuwe routeplatform van Gelderland.

Gelderse Routes is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland in nauwe samenwerking met de RBT’s in de Achterhoek en Regio Arnhem Nijmegen en met steun van de Provincie  Gelderland. Op de website Gelderseroutes.nl – met bijbehorende app – worden de mooiste recreatieve  routes in Gelderland getoond. Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs werden met name de fiets- en wandelroutes onder de aandacht gebracht, maar het platform omvat ook ruiter-, vaar- en skeelerroutes.

Het bijzondere aan Gelderse Routes is de focus op de tips voor onderweg, zoals bijvoorbeeld een lokale galerie, een streekmuseum of pannenkoekenhuis. Deze tips – soms voorzien van een actie of een arrangement – brengen bezoekers op de meest onverwachte plekken, waardoor een route een écht dagje uit wordt.

De beursgangers waren vol lof over de stand én de gratis verkrijgbare fietsrouteboekjes met uitscheurbare routes. Het is een kleine selectie van de routes die hierin worden getoond. Voor het hele aanbod wordt verwezen naar de website, die op dit moment tachtig routes telt. Voor komend jaar streeft Gelderse Routes naar minimaal een verdubbeling van dit aantal.

Bekijk hier een impressie van de dag:

En de foto’s..[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2076″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”3000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” wrap=”yes” img_size=”700×500″][/vc_column][/vc_row]

Bij het Elisabeth Weeshuis Museum sprongen ze een gat in de lucht! Afgelopen zondag kwam het nieuws binnen dat het weeshuismuseum bij de 10 genomineerden zit voor de titel ‘het Leukste uitje van Gelderland’, een verkiezing georganiseerd door het Land van ANWB.

Directeur Nicole Spaans: ‘Dit is geweldig nieuws! Gelderland is groot en heeft tal van prachtige musea. De nominatie is een kroon op ons harde werken om van het oude museum een eigentijds en boeiend gezinsmuseum te maken. We zijn ontzettend blij dat er zoveel is gestemd en dat de beoordelingen zo positief zijn. Nu gaan we natuurlijk voor de hoofdprijs.’ De link is bekend. Er kan weer gestemd worden, zodat het Elisabeth Weeshuis Museum de titel ‘Het leukste uitje van Gelderland’ kan verkrijgen. Stemmen kan hier!