Gedeputeerde Schouten; “Buren 625 en Gouden Ham ontvangen provinciale subsidie”

Tijdens het jaarlijkse netwerkevenement ‘Opening Toeristisch Seizoen’ op 15 maart jongsleden van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland heeft gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland de toezegging gedaan dat er twee projecten kunnen rekenen op provinciale subsidie in het kader van de koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’.

‘De Gouden Ham’ en ‘Buren 625’ ontvangen de toegezegde subsidies door intensieve inspanningen van RBT Rivierenland. De betrokken ondernemers en organisaties van beide projecten hebben de samenwerking gezocht met RBT Rivierenland. Caroline Scholtens, projectmanager bij RBT Rivierenland: “Het is een mooi voorbeeld van hoe je resultaat kan behalen door de handen ineen te slaan. We hebben vanuit onze kennis mee mogen denken over de inhoud en de rol van verbinder optimaal kunnen inzetten. Dat die inspanningen vervolgens leiden tot een financieel gesteund plan is een prachtig resultaat.”

RBT Rivierenland zet zich in voor meerdere projecten. “Het is onze taak om met een goed inhoudelijk beleid projecten en activiteiten onder de aandacht te brengen en daarmee financiële steun mogelijk te maken. Dit doen wij met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we zoveel mogelijk initiatieven inventariseren en in kracht bundelen. Hierdoor krijgen projecten meer regionale spin-off. We hebben daarbij de samenwerking opgezocht met de provincie Gelderland… met succes”, aldus directeur Richard de Bruin van RBT Rivierenland.

De gedeputeerde had nog meer nieuws te vertellen, want vanuit de koersnotitie zijn nog meer subsidiemogelijkheden in beeld op het gebied van ‘routes’. Met de uitvoer van het recreatieve routeprogramma Rivierenland is een subsidie gemoeid van ongeveer 500.000 euro. De opdracht om te komen tot een routeprogramma wordt uitgevoerd door RBT Rivierenland.

Al meer dan 15 jaar zet RBT Rivierenland zich in om de vrijetijdssector in de regio te ondersteunen en verder te laten groeien. Met een gedreven en professioneel team en een zorgvuldig opgebouwd netwerk van waardevolle partners draagt de organisatie bij aan de ambities van overheden, ondernemers en organisaties.

Gelderland levert je mooie streken! Met deze slogan worden Rivierenland, de regio Arnhem en Nijmegen, de Veluwe en de Achterhoek recreatief op de kaart gezet. Ook in 2019 participeren we als Rivierenland in de succesvolle campagnes van Gelderse streken! De campagnes richten zich dit jaar op de hoofdthema’s fietsen, kids en wandelen.

Zichtbaar zijn in de campagnes!
Wil je je mediabereik vergroten? Passen jouw activiteiten bij fietsen, wandelen en/of kidsuitjes? Dan is het interessant om aan te haken bij de Gelderse Streken acties 2019! Meedoen aan deze landelijke media acties kan vanaf 1000 euro excl. btw.

Binnenkort gaan de eerste campagnes voor 2019 van start: ‘Spring op de Fiets‘ in het voorjaar, ‘Groot Gelders Avontuur‘ in de zomer en ‘Ontdek het Gelders goud’ in het najaar. Meer informatie over de campagnes vind je hier.

Heb je interesse in deelname of wil je meer informatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 25 maart weten via info@rivierenland.biz of 088 6363 888.

Het aantal bezoekers vanuit het buitenland zit in een groeispurt, de prognose laat een stijging van maar liefst 50% zien tot het jaar 2030. Rivierenland slaat de handen ineen met omliggende regio’s om hierop in te spelen.

Tijdens het jaarlijks netwerkevenement ‘Opening Toeristisch Seizoen’ presenteerde het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland de eerste conceptbeelden van Visit Heart of Holland. Een communicatiestrategie met als doel – samen met omliggende regio’s en het bedrijfsleven – de harten te veroveren van de buitenlandse toerist.

Richard de Bruin, directeur van RBT Rivierenland licht toe: ”We bereiden ons voor om vanaf 2020 vol in te zetten op de buitenlandse markt. Voor Rivierenland ligt daarbij de focus op Duitsland en Vlaanderen. Juist door samen te werken met de omliggende regio’s vergroten we de communicatiekracht om de bezoeker aan ons te binden.” In 2019 zal het concept, samen met bedrijfsleven en de omliggende regio’s verder worden uitgewerkt.

Uitreiking Toerisme Award Rivierenland

Jan de Boer, voorzitter van het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme, heeft tijdens het netwerkevenement de Toerisme Award Rivierenland 2019 uitgereikt. Ondernemersfamilie Peters van het Nationaal Fruitpark in Ochten mocht de award in ontvangst nemen. De uitreiking van de Toerisme Award is een waardering voor het ondernemerschap.

Het ondernemerschap van Floor Peters en zijn familie laat zich als volgt omschrijven. Gastvrijheid staat voorop, de persoonlijke benadering en service zorgt voor een gevoel van ‘thuiskomen’ voor iedere gast. Het hooghouden van die waarden gemixt met kansen zien en benutten, zorgt ervoor dat het bedrijf zich kwalitatief blijft ontwikkelen. Met de komst van het nieuwe Fruitpark Hotel & Spa in 2019, is Rivierenland een prachtige accommodatie rijker.

Rivierenland onder de aandacht 

De Opening Toeristisch Seizoen was zoals ieder jaar weer drukbezocht. De middag, die werd georganiseerd bij Molen de Zwaluw in Kesteren, kon rekenen op de aanwezigheid van ruim 200 ondernemers, bestuurders, politici en andere geïnteresseerden. Voorzitter van de raad van toezicht van RBT Rivierenland, Thomas Steenkamp, opende de middag met warme woorden. De heer Steenkamp stond ook even stil bij het jubileum van de Stichting RBT Rivierenland, die dit jaar precies 15 jaar bestaat. Ook gedeputeerde van de provincie Gelderland, Bea Schouten, was aanwezig. Zij is onder meer verantwoordelijk voor recreatie & toerisme in de provincie.

Divers programma

Verder opende Jan de Boer, vice-voorzitter van Regio Rivierenland, de eerste ronde van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland 2019. Dit fonds is bedoeld om studies en projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan de regionale ambities. Tijdens de bijeenkomst werd ook de naam van de nieuw te ontwikkelen dagattractie bij Wadenoijen bekendgemaakt. De officiële naam is Streeckerij de Betuwe.

Save the date! Op vrijdagmiddag 12 april van 15.00 – 17.00 uur vindt de officiële opening van de thematische fietsroute ‘Laanboomroute Betuwe’. De opening vindt plaats bij  Boomkwekerij De Batterijen, Bonegraafseweg 68 in Ochten. U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen!

Het wordt een mooi voorjaar en een al even mooie zomer met de nieuwe ‘Laanboomroute Betuwe’. Een route die voert langs prachtige landschappen, laanboompercelen, terrasjes en gastvrije horeca- en recreatiemogelijkheden in Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren. De digitale route werd in 2018 tijdens de open dag ‘Kom op de Kwekerij’ al gelanceerd en is nu verder uitgewerkt.

De totstandkoming van deze thematische fietsroute is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Tree Centre Opheusden, de gemeenten Overbetuwe, Buren en Neder-Betuwe, ondernemers in de laanboomsector, recreatie- en horecaondernemers, Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, het Regionaal Investerings Fonds FruitDelta Rivierenland, Provincie Gelderland en Rabobank West Betuwe.

Tijdens deze bijeenkomst vindt de officiële openingshandeling plaats met onthulling van het eerste ‘rustpunt / informatiebord laanboomroute’ en presentatie van de mooie routekaart Laanboomroute Betuwe en natuurlijk een hapje, drankje en netwerken! Namens de bestuurders van alle samenwerkende partners nodigen wij u van harte uit op 12 april aanstaande aanwezig te zijn bij deze officiële opening.

De definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt binnenkort.

Benieuwd naar de route? Bekijk hem alvast op https://www.gelderseroutes.nl/laanboomroutebetuwe.

 

Van 15 tot en met 19 mei 2019 organiseert de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP)/Groei en Bloei, Gardenista. De eerste editie van dit nieuwe tuinevenement zal plaatsvinden in de Betuwe op en rond het landgoed van Kasteel Ophemert. 

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland ondersteunt het evenement in de communicatie richting bezoekers en bedrijven in de regio. Organiseer je ook een evenement en kan je onze communicatiesteun gebruiken? Laat het ons weten via info@rivierenland.biz.

Marktonderzoekbureau GfK heeft in opdracht van de Gelderse toerismebureaus de effectiviteit van de campagne “Gelderse streken” onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doelgroep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken. Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in een groter bereik, zodat de bekendheid van de Gelderse streken verder toeneemt.

Waarom dit onderzoek?, Richard de Bruin, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, licht toe: “In 2013 zijn de samenwerkende Gelderse toerismebureaus in opdracht van de Provincie Gelderland gestart met de campagne Gelderse streken. Doel van deze campagne is de naamsbekendheid van de Gelderse streken te vergroten en bezoek naar de Gelderse streken te stimuleren. De afgelopen jaren is de campagne verder doorontwikkeld naar themacampagnes, bijvoorbeeld gericht op eten & drinken en fietsen & wandelen. De slogan ‘Gelderland levert je mooie streken’ is al die jaren gebleven. De vraag was of onze campagnes de Gelderse streken Achterhoek, regio Arnhem en Rijk van Nijmegen, Rivierenland en Veluwe meer bekendheid en meer bezoek hebben opgeleverd. Uiteraard zijn wij tevreden met de resultaten waaruit blijkt dat de campagne effectief is. Daarnaast bieden deze uitkomsten mogelijkheden om de campagne verder door te ontwikkelen waardoor het effect van de campagne nog verder kan worden vergroot.”

Belangrijkste resultaten
GfK heeft 1000 Nederlanders gevraagd naar de campagne Gelderse streken. De campagne wordt door bijna 4 op de 10 herkend. Bijna 90% van deze groep vindt de boodschap van de campagne duidelijk. De mensen die de campagne herkennen, zijn bovendien veel bekender met de regio’s. De overweging om de Gelderse streken te bezoeken is ook hoger onder degenen die de campagne herkennen. Richard de Bruin: ”De herkenbaarheid van de Gelderse streken mag groter, zeker omdat de mensen die de campagne wél kennen relatief vaak overwegen om naar de Gelderse streken te gaan. Het is goed om een andere inzet van verschillende media, zoals tv, radio en online te onderzoeken, zodat we het bereik kunnen vergroten. De keuzes in de inzet van deze media worden echter ook bepaald door het beschikbare budget.”

Toerisme en recreatie is een belangrijke economische sector
Recreatie en toerisme spelen een grote rol voor de inwoners van Gelderland. Ongeveer 1 op de 16 Gelderse arbeidsplaatsen is te vinden in deze sector; in absolute omvang bedraagt het aantal voltijdsbanen ruim 63.000. Bezoekers en inwoners van de provincie besteden jaarlijks samen bijna 3,2 miljard euro aan vrijetijdsactiviteiten.

De Gelderse toerismebureaus zijn: RBT Rivierenland, Stichting Achterhoek Toerisme en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Zij werken samen in de Stichting Toerisme Gelderland aan regio-overstijgende, provincie brede activiteiten, zoals de campagne Gelderse streken.

Ga je binnenkort als standhouder naar een beurs of evenement? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om als ondernemer gratis promotiemateriaal bij ons te bestellen!

Zo heeft Camping de Betuwe Hoeve onlangs materialen besteld voor hun deelname aan de SVR Vakantiebeurs in Gorinchem op 26 januari. Op 23 februari zullen zij ook aanwezig zijn met promotiemateriaal vanuit Rivierenland op de SVR Vakantiebeurs in Groningen. Ook Mini Camping Buren heeft diverse materialen meegenomen naar de SVR Vakantiebeurs! Zij waren hier op 2 februari jl. aanwezig en op 2 maart a.s. zijn zij ook vertegenwoordigd.

Ook goed voorbereid naar de beurzen? Kijk voor meer informatie over onze producten en het bestelformulier op http://rivierenland.biz/contact/bestellingen/.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via info@rivierenland.biz of 088 6363 888.

Op 20 mei 2019 vindt in Rivierenland een smakelijke ‘Meet & Match bijeenkomst’ plaats. Agrariërs uit dit gebied laten dan hun producten zien en proeven aan geïnteresseerde bedrijven in de regio. Heb je als bedrijf passie voor de regio Rivierenland en ben je op zoek naar smaakvolle producten? Kom dan naar de Meet & Match bijeenkomst en maak gratis en vrijblijvend kennis met deze streekproducten!

De Meet & Match bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven die voedselproducten verkopen (supermarkten, groothandels, cadeauwinkels, speciaalzaken, etc.) en gebruiken (horeca, cateraars, bedrijfskantines, etc.). Bedrijven zijn op 20 mei a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur welkom om kennis te maken met lokaal geproduceerde producten. De organisatie hoopt dat deze kennismaking leidt tot een structurele samenwerking tussen producenten en (zakelijke) afnemers. Meet & Match dus!

Elke streek kent zijn eigen streekproducten. Dit zijn producten die lokaal worden gemaakt. Als die producten ook lokaal worden verkocht heb je een korte voedselketen. Een korte voedselketen is goed voor het milieu en bovendien is er ook steeds meer vraag naar streekproducten. Gemeenten en ondernemers in de regio Rivierenland werken daarom samen in het project “Lekker Lokaal Rivierenland” met de bedoeling om lokaal geproduceerd voedsel ook lokaal af te zetten.

Projectleider Jolijn Zwart-van Kessel geeft aan: “Er zijn in Rivierenland zo’n 200 agrariërs die producten van hun eigen bedrijf rechtstreeks aan de consument aanbieden. Van appels en kaas, vlees en jam tot wijn en sap: we hebben het allemaal hier in Rivierenland! Veel agrariërs hebben zelf een winkel op de boerderij of een stalletje aan de weg waar je als consument die producten kunt kopen. Maar er liggen nog veel meer kansen! Hoe mooi zou het zijn als je in de lokale supermarkt ook kaas uit je eigen omgeving kan kopen. Of dat restaurants in Rivierenland ingrediënten uit de eigen regio gebruiken in hun gerechten. Of dat bedrijfskantines lunch serveren met lokale producten.”

Tijdens de Meet & Match bijeenkomst op 20 mei kunnen geïnteresseerde bedrijven van 10.00 tot 13.00 uur vrijblijvend kennis maken met de producten en producenten uit Rivierenland. Ook kunnen we grote afnemende partijen een podium bieden zoals supermarktketens, boodschappenservices etc.. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de projectleider via een mail aan info@plattelandrivierenland.nl. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Deelname is gratis, zowel voor de producenten als voor de (zakelijke) bezoekers, mits men zich van tevoren even aanmeldt.

Agrariërs die een gratis plekje op deze marktplaats willen reserveren, kunnen zich tot uiterlijk 12 maart aanmelden via deze link.

Bedrijven die op 20 mei producten willen komen proeven en/of inkopen, kunnen zich aanmelden door via deze link. Op deze website is meer informatie te vinden.

 Van leuke, leerzame schoolreisjes tot serieuze educatieve programma’s. Scholen vanuit heel Nederland hebben GeoFort in 2018 weer goed bezocht! 

Afgelopen jaar hebben maar liefst 12.604 leerlingen GeoFort een bezoek gebracht. Hiervan kwam circa 38% vanuit basisscholen en 62% vanuit het voortgezet onderwijs. Dit zijn in totaal 2.500 meer leerlingen dan in 2017. “Elk jaar mogen we weer meer leerlingen verwelkomen op het fort en ze interesseren en enthousiasmeren voor de geo-sector – een resultaat waar we ontzettend trots op zijn!” 

Leren gaat beter als je het leuk vindt! 

Met de onderwijsprogramma’s wil GeoFort zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voor de toekomst van onze planeet. Klimaat is een van de centrale thema’s van GeoFort. Een bezoek aan het fort is een goede manier om jongeren bewust en betrokken te maken. 

Leren gaat beter als het leuk is en daarom is er voor elke leeftijd een passend programma. Spelen, onderzoeken, leren en samenwerken gaan hierbij hand in hand. Zo leren basisschoolleerlingen spelenderwijs wat voor invloed de continentendrift heeft op onze planeet en raken zij bekend met duurzame energiebronnen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan dieper op de materie in, afgestemd op hun niveau en leerjaar. Zij gaan aan de slag met thema’s als GPS, klimaat, sociale geografie, cartografie en big data. Door de afwisseling van de verschillende werkvormen blijft informatie beter hangen. Kijk voor meer info op de website. 

GoGeo GeoFort wil leerlingen niet alleen meer bijbrengen over alles rondom geo-science, maar ook enthousiast maken voor een vervolgstudie in de geo-sector. Dit is onderdeel van de GoGeo campagne.

Over GeoFort 

GeoFort is een interactief science center waar alles om de aarde draait. Belangrijke thema’s zijn klimaat, big data en geodesign. In 2018 won GeoFort de Europa Nostra Prijs voor het Minecraft project GeoCraftNL en in 2016 won GeoFort een prijs voor het beste kindermuseum ter wereld. Het historische forteiland is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heeft circa 100.000 bezoekers per jaar. 

Afgelopen weekend was het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland samen met de andere Gelderse streken aanwezig op de Fiets en Wandelbeurs in Gent. Twee dagen lang stond Flanders Expo in het teken van een enorm aanbod op het gebied van fietsen, wandelen, e-bikes en bergsporten. De combinatie van Fiets en Wandelbeurs, E-bike Challenge en Mount Expo heeft 15.218 bezoekers getrokken.

Bij de stand konden bezoekers onder andere terecht voor de splinternieuwe editie van het Rivierenland magazine en de vernieuwde Fietskaart met daarin prachtige fiets- en wandelroutes. Het beursteam informeerde de bezoekers op enthousiaste wijze over al het moois dat Rivierenland te bieden heeft. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kosteloos promotiemateriaal mee te geven aan ons naar de Fiets en Wandelbeurs. Bezoekers konden informatie inwinnen over de volgende locaties, gemeenten en evenementen:

Heb jij als ondernemer in Rivierenland deze kans gemist? Op 1, 2 en 3 maart is er nog een mogelijkheid! Dan staan we namelijk op de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht. Wil jij jouw materiaal laten meenemen door ons? Zorg dat het dan uiterlijk 22 februari bij ons afgeleverd is. Afleveren kan op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur, op ons kantoor in Dodewaard aan de Vlasman 5. Je vindt ons op de 1e etage.