Regio FruitDelta Rivierenland heeft een rijke cultuurhistorie. Dit oefent een grote aantrekkingskracht uit op toeristen en dagjesmensen. En er is nog volop ruimte voor ontwikkeling! Dit biedt grote kansen voor ondernemers.

Zij kunnen steun ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland als zij goede ideeën hebben. Op 19 juni wordt er een netwerkbijeenkomst Cultuur georganiseerd. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten, inspireren en het aanjagen van RIF-initiatieven. Kom ook en ontdek welke kansen voor het grijpen liggen!

Klik hier om je aan te melden.

De eerste twee maanden van 2018 groeide het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties met 8 procent naar 5 miljoen. Het aantal daarmee gepaarde overnachtingen groeide met 7 procent naar 10,8 miljoen.

Vooral het aantal buitenlandse gasten groeide sterk (11 procent) maar ook het aantal Nederlandse gasten groeide (6 procent). Het aantal gasten uit België (+21 procent) groeide fors maar ook uit verre bestemmingen kwamen flink meer toeristen.

De groei van het aantal gasten was het sterkst in hotels (+10 procent) maar ook bungalowparken zagen meer gasten (+3 procent) waarbij vooral de groei van het aantal buitenlandse gasten opviel (+7 procent).

Opmerkelijk was verder de sterke groei van het aantal gasten in Zeeland (+24 procent).

Bron: NRITmedia.nl

De plastic ontbijtbordjes en de kartonnen koffiebekertjes verdwijnen uit beeld. Telefoons, brillen, horloges gaan in de tas. Tachtig leden van re-enactmentgroep Het Woud der Verwachting doen hun best om de bezoekers van kasteel Ammersoyen (in Ammerzoden) zoveel mogelijk in middeleeuwse sferen te brengen.

De monnik, de jonkvrouw, de heraut en de klaroenblazer, allemaal dragen ze de kleding die bij hun functie en sociale positie hoort. En dan is er natuurlijk het kasteel zelf, dat met zijn vier massieve ronde torens, zijn slotgracht en ophaalbrug ook haast een prototype middeleeuws kasteel is.

“Nederland telt een kleine duizend kastelen en buitenplaatsen”, vertelt Janneke van Dijk. Zij is projectmanager van de Dag van het Kasteel. “We doen dit nu voor de elfde keer en het is nadrukkelijk de bedoeling om dit deel van ons culturele erfgoed onder de aandacht van het publiek te brengen.”

Lees verder op Nos.nl

 

Na een voorbereidingsfase van twee jaar gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving in. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland signaleerde dat ondernemers in het gebied niet altijd op de hoogte zijn wat deze nieuwe wetgeving precies inhoudt. Om te voorzien in deze informatiebehoefte heeft RBT Rivierenland daarom een workshop georganiseerd.

De rol van RBT Rivierenland wordt steeds breder. Zo wordt ook kennis- en informatieverstrekking een steeds belangrijker onderdeel van het pakket van diensten dat RBT Rivierenland biedt.

In samenwerking met Bierman Advocaten uit Tiel werd op donderdagmiddag 17 mei een informatiebijeenkomst gehouden. Niels van den Bogaard, expert op het gebied van de nieuwe wetgeving en advocaat bij Bierman Advocaten heeft de ondernemers geïnformeerd en vragen over individuele situaties beantwoord.

Astrid den Boer-Potjes van DOEN Congressen & Evenementen, één van de aanwezige ondernemers, is erg enthousiast over de gehouden workshop: “De organisatie van deze bijeenkomst was een superinitiatief van RBT Rivierenland. Het was een open en interactieve bijeenkomst. Ik vond het goed dat er vanuit deskundig oogpunt – ondanks het gebruik van veel technische termen – op een professionele maar toegankelijke manier werd verteld wat de wet voor kleinere ondernemers betekent.”

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals de wet voluit heet, zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacy rechten. Als organisatie moet je straks uit kunnen leggen waarom je bepaalde persoonsgegevens verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier streng toezicht op. Houd je je niet aan de nieuwe privacywetgeving? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitschrijven tot twintig miljoen euro of vier procent van de gehele (wereldwijde) jaaromzet.

Vier jaar geleden is het boekje RVRNLND voor kids voor het eerst uitgebracht. Na de goede kritieken ­– en door de inmiddels lege schappen – is het tijd voor een nieuw product om kinderen te attenderen op alle leuke activiteiten in Rivierenland. Daarom komt het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland met de RVRNLND voor kids vouwfolder!

Wat is RVRNLND voor kids vouwfolder?
Met behulp van RVRNLND voor kids ontdekken kinderen op spelenderwijze hoe leuk Rivierenland is. De folder staat vol met leuke (korte) tips, kindvriendelijke attracties en veel spelletjes en kleurplaten. De vouwfolder wordt gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren en wordt zowel binnen als buiten Rivierenland uitgedeeld aan toeristen en recreanten. Verspreiding vindt plaats via publieksbeurzen, evenementen binnen en buiten de regio en de officiële infoposten in Rivierenland. Ook krijgen bedrijven en organisaties de mogelijkheid om de folder RVRNLND voor kids te bestellen om mee te geven aan gasten.

Deelnemen?
Wil jij ook een item afnemen in de RVRNLND voor kids vouwfolder? Neem dan contact op met info@rivierenland.biz of bel naar 088 6363 888 om de mogelijkheden te bespreken. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 

Van 14 tot en met 17 september 2017 was de 98e editie van het golfevenement KLM Open. Afgelopen jaar voor de tweede keer op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open voor de regio van de toekomstige fusiegemeente West Betuwe (Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen) en gemeente Leerdam onderzocht. Daarnaast heeft de HAN een bezoekersprofiel opgesteld en een vergelijking gemaakt met de editie van 2016. De resultaten zijn nu bekend.

Het doel van de samenwerking tussen de gemeenten en HAN is het bevorderen van de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio, het bevorderen van toerisme en de gebiedspromotie van gemeente West Betuwe i.o., buurgemeente Leerdam en het rivierengebied. Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sporteconomie volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP). Hiermee worden het bezoekersprofiel van het evenement en de bestedingen in kaart gebracht. Het onderzoek dient tevens als input voor de evenementenvisie van de gemeenten.

Economische impact

De overall bijdrage van het KLM Open 2017 aan de economie van West Betuwe i.o. en Leerdam bedraagt € 356.150,-. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 223.000,-) en inkomsten door langer verblijf (€ 61.000,-). De netto bijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) aan de lokale economie bedraagt € 72.150,-. Verschillende ondernemers uit de regio hebben kunnen leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme

Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 42% van de bezoekers. Een kwart van de bezoekers gaf aan positiever te zijn geworden over de regio. En 41% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 600.000,-. Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Bezoekers
Het toernooi trok ruim 26.000 unieke bezoekers, met in totaal 31.500 bezoeken. 96% van de bezoekers kwam uit Nederland. Zo’n 22% van de Nederlandse toeschouwers kwamen uit de provincie Zuid-Holland, 22% uit Noord-Brabant, 19% uit Noord Holland, 16% uit Gelderland en 9% uit Utrecht. Van de 4% buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België en Engeland.

De bezoekers waren gemiddeld 49 jaar oud en over het algemeen hoog opgeleid (69% HBO/WO). Het evenement trok meer mannen (68%) dan vrouwen (32%). De bezoekers gaven gemiddeld € 48,15 per persoon per dag uit (inclusief toegang tot het evenement, exclusief overnachtingen). Aan eten en drinken werd ruim 15,- per persoon per dag besteed. De bezoekers waardeerden het KLM Open 2017 gemiddeld met een 7.7 als goed.

Vergelijking KLM Open 2016 en 2017

De economische impact voor de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen, Neerijnen en Leerdam is in 2017 lager dan in 2016. De bijdrage van organisatie TIG Sports aan de lokale economie is gegroeid. Ondanks de extreem slechte weersomstandigheden op de eerste twee dagen, en daardoor lagere bezoekersaantallen, hebben de gemeenten samen bijna € 360.000 als bijdrage aan de lokale economie kunnen toeschrijven als gevolg van het KLM Open 2017. Het economische potentieel bij gelijke aantallen bezoekers en additionaliteit is minimaal gelijk of zelfs groter dan in 2016. Daarmee is het toeristische potentieel door herhalingsbezoek voor vrijetijdsdoeleinden in de regio door bezoekers van de KLM Open gegroeid van € 440.000,- in 2016 naar bijna € 600.000,- in 2017.

Vervolg
Ondanks de lagere economische impact ten opzichte van het jaar ervoor, blikt de gemeente Lingewaal terug op een organisatorisch en sportief succesvol evenement in goede samenwerking met organisator TIG Sports. Met de inzet van de HAN wordt ook voor komend jaar gekeken naar de mogelijkheden voor de ondernemers in de regio en voor het uitbreiden van de recreatie- en toerismebranche. De projectgroep van de HAN onderzoekt ook de mogelijkheden om bezoekers van het KLM Open voor langere termijn te binden aan de regio.

Bij gebrek aan een geschikte boot kwam het afgelopen zomer niet van de grond: een snelle veerverbinding over de Waal tussen Zaltbommel en Slot Loevestein.

Het ging om een proef van een jaar waarbij er vier of vijf keer per dag een toeristische pont op en neer tuft tussen stad en slot. De Bommelse gemeenteraad heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. De tocht duurt zo’n 45 minuten.

Toch is het plan niet van de baan, want achter de schermen wordt er volop gewerkt om de veerverbinding deze zomer alsnog te realiseren. Dat meldt de gemeente Zaltbommel desgevraagd.

Het streven is om in de zomervakantie te gaan varen en mogelijk ook een aantal weekeinden ervoor en erna. Op korte termijn volgt er meer informatie.

Bron: BD.nl

De Tuinen van Appeltern is door het RTL4-programma ‘De Beste van Nederland’ genomineerd voor het leukste uitstapje van Nederland! 

Help jij De Tuinen van Appeltern aan deze mooie titel? Door jouw stem te geven maakt het park kans om de titel ‘Leukste uitje van Nederland’ te mogen dragen.

Breng hier je stem uit!

Graag willen we komend seizoen de camperplaatsen in Rivierenland beter onder de aandacht brengen. Om dat te doen hebben wij de afgelopen periode een zo volledige mogelijke lijst van standplaatsen opgesteld met hulp van gemeenten en ondernemers uit het gebied. En wat blijkt? Campers zijn meer dan welkom in Rivierenland!

Op dit moment is er echter nog geen product dat dit inzichtelijk maakt voor recreanten en toeristen. Daarom komen wij met een nieuw product: de campervouwkaart.

Campervouwkaart

De campervouwkaart is een kaart van Rivierenland waarop alle camperplekken zichtbaar zijn. De kaart wordt daarnaast aangevuld prachtige beelden, leuke weetjes en advertenties van ondernemers uit Rivierenland. Het is een hulpmiddel voor toeristen en recreanten om zichzelf wegwijs te maken in Rivierenland op het gebied van camperplaatsen.

De campervouwkaart wordt gedrukt in een oplage van 5000 exemplaren en wordt zowel binnen als buiten Rivierenland uitgedeeld. Verspreiding vindt plaats via publieksbeurzen, evenementen binnen en buiten de regio en de officiële infoposten in Rivierenland.

Fotoshoot

Momenteel wordt er een fotoshoot voorbereid in samenwerking met bedrijven uit het gebied. Onze modellen en fotograaf gaan met de camper op pad door Rivierenland om mooie beelden te schieten. Het beeldmateriaal wordt uiteraard gebruikt voor de ontwikkeling van de camperfolder.

Standplaatsen in Rivierenland

De afgelopen periode hebben wij de standplaatsen in Rivierenland, met behulp van ondernemers en gemeenten, in kaart gebracht. Bekijk hieronder het overzicht van de verschillende plaatsen! Binnenkort volgt een volledig overzicht met de contactgegevens en de faciliteiten.

 • Camping de Helling
 • Mini camping Tussen de Dijken
 • Campingpark Zennewijnen
 • De Bonenkamp
 • Camping ’t Meulenhuis
 • Recreatiepark De Markplas
 • Camping De Linie
 • Mini Camping Moleneind
 • Camping Het Groene Eiland
 • Slot Loevestein
 • Camping De Rotonde
 • Camperplaats De Beersteeg
 • Hippisch Centrum Bommelerwaard
  De Vergarde
 • Camping De Karekiet
 • Camping Verkrema
 • Camping Augustinus
 • Het Eiland van Maurik
 • De Bol
 • Minicamping De Spijken
 • Uilennest
 • Betuwestrand
 • Parking Kostverlorenkade
 • Achter ’t Veer
 • Kooise Camping
 • Hotel de Schildamp
 • Voetveer Heukelum/Oosterwijk
 • Waaldijk bij Fort Vuren
 • Riverside Maaslanden
 • Restaurant de Betuwe
 • Forelvijver ’t Mun
 • Eeterij De Pont
 • De Rijskamp
 • De Schans Alphen
 • Pleisterplaats Megensche Veerhuis
 • Parking Korenmolen

Beheer jij een camperplaats in de Regio Rivierenland?

Ben jij eigenaar van een camperplaats in Rivierenland en heb je ons dit nog niet laten weten? Of ontbreekt het aantal plaatsen nog in dit overzicht? Neem dan contact op met info@rivierenland.biz of 088 6363 888.

Evenementen zijn zeer belangrijk voor de promotie van Rivierenland. Daarnaast bieden zij een bron van vermaak en betrokkenheid voor eigen inwoners. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland ondersteunt evenementen in de vorm van een mediapartnerschap. Dat betekent dat het evenement ondersteunt wordt in het realiseren van een groter bereik in de promotie en het evenement zelf de regionale promotie versterkt.

Ook biedt RBT Rivierenland kennis en advies om samen met het evenement mee te denken in groeikansen. In de afgelopen tijd hebben we al met veel evenementen afspraken gemaakt over de ondersteuning in de promotie, o.a. met de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, Tour de Waal, Tiel Maritiem, Open Maas en WaalDijkensportLandgoedfair en Maas en Waalse Oogstdagen. Er staan voor andere evenementen al gesprekken ingepland.

Organiseer jij ook een evenement en wil je graag meer informatie over het mediapartnerschap? Neem dan contact met ons op via info@rivierenland.biz of 088 6363 888.